0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Reportérky: Ženy v první linii české žurnalistiky

Účelem tohoto grantu je stabilizovat a rozvíjet úspěšné a respektované investigativní oddělení Deníku Referendum, které v současné době tvoří čtyři ženy. Chceme prostředky z grantu využít na rozvoj tohoto oddělení, jeho reportážní práce a propagace výsledků mezi čtenáři – s důrazem na ženy. Druhým, neméně důležitým cílem je posílení základny příznivců Deníku Referendum. To znamená, že chceme vyvinout udržitelnou strategii fundraisingu a do naší práce implementovat mnohem lepší metody budování komunity.

Women on the frontline of Czech reporting

The purpose of this grant is to stabilize and develop already a successful and respected investigative reporting unit of Deník Referendum – which currently consists of four women. We want to use the development of this unit, its reporting and the promotion of the work among readers – with a stress on women – to enhance supporters base od Deník Referendum news organization. That means we want to develop a sustainable fundraising strategy and implement a much better commuity building methods in our work.

logo Active Citizens Fund

logo Nadace OSF

logo Skautský institut

logo Výbor dobré vůle

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Číslo projektu: 62500-2019-003-0044
Termín realizace projektu: od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021
kontaktní údaje: kancelar@denikreferendum.cz