Studentská stáž

Nabídka je zejména vhodná pro studenty či studentky žurnalistiky nebo příbuzných humanitních oborů. Stážista či stážistka bude podřízen šéfredaktorovi Jakubovi Patočkovi, dílčí úkoly bud plnit ale i pro další členy brněnské redakce.

Stáž je vypisována v rozsahu dvacet hodin týdně s proměnlivou pracovní dobou.

Náplň práce

Seznámení se způsobem práce redakce DR
Pomoc s přípravou domácího zpravodajství
Rešeršní práce
Pomoc s přípravou analýzy, reportáže a rozhovoru
Možnost seznámení s dalšími žánry
Možnost účastnit se některých redakčních porad

Požadujeme

Slušnou znalost českého jazyka
Obeznámenost s Deníkem Referendum, jeho profilem a stylem práce
Komunikativnost
Spolehlivost, schopnost pracovat samostatně, obětavost
Touhu učit se nové věci

Výhodami uchazečů mohou být

Zkušenosti s prací v občanském sektoru
Vlastní kvalitní publikované texty
Jiné obdobné dříve absolvované stáže

Nabízíme

Tvůrčí, idealistické a přátelské prostředí
Seznámení s nekonformním ambiciózním mediálním projektem
Kancelář v centru Brna
Certifikát stvrzující absolvování praxe

Přihlášky

Zájemci zasílejte přihlášky na adresu redakce@denikreferendum.cz.

Přihlášky musí obsahovat:

Životopis
Motivační dopis v rozsahu cca 2000 znaků vysvětlující, proč o stáž u nás stojíte
Nepovinně: osoby, které na vás mohou poskytnout reference