Profil čtenáře:
Marek Čejka

Profese: politolog
Až teď se mi podařilo získat přístup ke komentářům. Nahromadilo se tady toho dost, takže jsem schopen odpovědět jen na několik věcí:

Děkuji za komentáře. Vycházím z toho, že pojem "rasismus" nemá zcela jednoznačnou definici a je poněkud odlišně chápán v českojazyčném i anglicky píšícím prostředí. Vzhledem k tomu, že můj text je určený pro české čtenáře, používám také význam, jaký má pojem rasismus v češtině - a v té je chápán úžeji - hlavně biologicky (naopak anglo-americké pojetí rasismu může být výrazně širší a může zahrnovat i nenávist vůči etnické skupině).
Pokud někdo používá v českém prostředí tento pojem nez dalšího vysvětlení, může vyvolat dojem, že nenávist v izraelsko-palestinském konfliktu je založena na biologických rozdílech, což je zavádějící. Naopak apartheid v JAR byl založen výrazně biologicky na odlišnostech v barvě pleti a jeho charakteristika jako rasismu je tak v češtině výstižná.

To nic nemění na tom, že v konečném důsledku mohou být ale výsledky některých izraelských politik vůči Palestincům podobné jako důsledlky jihoafrického apartheidu. Chtěl jsem ale také upozornit na to, že kontext segregace není jen čistě důsledek politiky izraelské strany, ale také nedomyšleností mírového procesu z Osla - za ten jsou spoluzodpovění i další jeho aktéři, včetně politiků Fatahu. V kontextu doby ale žádný jiný koncept mírového procesu politicky neprosadil.

Jinak vyvražďování Židů dle mého názoru rasistické bylo, neboť nacisté operovali ve své pavědě právě s fiktivní "podřadnou židovskou rasou", která měla v jejich představách i specifické biologické rysy oproti rasám jiným.

Co se týká zmiňovaného zákazů konverzí Palestinců - podle mého názoru je ono vyloučení Palestinců v rozporu s izraelskými ústavními principy. Přiznám se, neznám v této věci judaikaturu izr. Nejvyššího soudu (který má v izr. právním systému i pravomoci ústavního soudu), ale mám za to, že pokud by Palestince skutečně z upřímných důvodů konvertoval k judaismu (konverze v náboženském slova smyslu musí být skutečně upřímná - nikoliv motivovaná účelově - např. politicky za účelem získání občanství) a následně by mu příslušná správní instituce zamítla udělení občanství, NS by mu v poslední instanci vyhověl. A pokud ne, je to samozřejmě vážný anti-demokratický deficit. Je ale známý například případ konverze bývalého člena Hizballáhu, který prošel ortodoxní konverzí, získal občanství a žije dnes v religiózní komunitě v Safedu. Analogicky lze dovodit, pokud může získat výjimku člen Hizballáhu, může ji získat tím spíše Palestinec, který nutně nemusí být členem žádné radikální organizace.

A ještě k používání pojmů Palestinec a izraelský Arab - samozřejmě vím, že řada z tzv. "izraelských Arabů" se považuje za Palestince (nemálo z nich se ale také snaží zůstat apolitickými, či se někteří dokonce z pragmatických důvodů pokouší svou arabskou identitu upozadit či dokonce potlačit). V textu tyto pojmy používám pro snažší pochopení důsledků nového základního zákona, který se dotýká v prvé řadě "izraelských Arabů", ne Palestinců.