87 580/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Barbora Kraftová

BK
Profese:
Pane Tožičko, vy toho o problematice rozvojové pomoci víte mnohem více než já. Já jsem chtěla především upozornit na způsob, jakým Člověk v tísni o svých aktivitách informuje.
Myslím si, že podobná témata by se měla zpracovávat citlivě a s vědomím jisté společenské odpovědnosti. Rasismus je závažný problém. A ne všichni bohužel mají tak rozvinuté kritické myšlení jako čtenáři Deníku Referendum, aby dokázali číst mezi řádky a vytvořit si na základě zmiňovaného článku rozumnou představu o rozvojových projektech a jejich cílové skupině.
Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, aby organizace typu Člověka v tísni publikovala podobné články( a zároveň získávala peníze na boj proti stereotypům). Tato situace mi připadá absurdní o to více, že žijeme v zemi, kde je rasismus v médiích takřka na denním pořádku. V tomto kontextu si podle mě nemůžeme dovolit reagovat na stereotypní mediální výstupy tohoto ražení pouhým shovívavým úsměvem, jak je to u nás běžné.