Zlověstné stroje v galerii

Johana Lomová

MeetFactory představuje Kala Spelleticha (1960) a Richarda Loskota (1980). „Punkově-dadaistické“ mobilní sochy, fotografie a kresby ilustrují neotřelé možnosti výtvarného umění.

Kal Spelletich vytvořil své objekty přímo v prostoru MeetFactory, kde byl na rezidenčním pobytu. Fantaskní sochy Prolétávač stájí nebo Lesnické letectví se skládají z lesních stromků rozpohybovaných amatérsky spájenými elektrickými spoji a svou neučesaností působí strašidelně. Brutalita Spelletichových soch dokonale komunikuje s rozlehlými, ale ve výsledku drobnými intervencemi Richarda Loskota.

Společný projekt dvou umělců vyústil v soubor interaktivních objektů. Bez návštěvníků většina instalací nefunguje, a pohyb do monstrózních soch vnáší až stisknutí správného tlačítka. Nepřekonatelná zvědavost a touha zjistit, jak co funguje, se stává hnacím motorem celého projektu. Po týdnu, co je výstava otevřená, sice již některé objekty nefungují tak, jak by měly. Přesto je toto fascinující a svérázné „technické muzeum“ bezesporu událostí, kterou si stojí za to prožít.

Stroje bez příčiny, MeetFactory, otevřeno denně 1520, výstava potrvá do 15. 4. 2011.

    advertisment