Líšeňský profil se vine Sheffieldem

David Mužík

Millenium Gallery v anglickém Sheffieldu vystavuje „Líšeňský profil“, poslední projekt české konceptuální umělkyně Kateřiny Šedé, v němž měli čeští výtvarníci vytvořit horizont brněnské městské části a pak nalézt člověka, který se mu svým profilem nejvíc podobá.

Kateřina Šedá (1977) v loňském roce oslovila nekolik stovek výtvarníků z celé České republiky s bizarním úkolem. Požádala je, aby vytvořili horizont městské části Brno-Líšeň. Na základě vzniklých „profilů“ měli samotní umělci mezi obyvateli městské části nalézt jednoho člověka, který se svým profilem horizontu nejvíce podobá. Výsledkem je ideální průnik krajiny a jejich obyvatel, antropomorfní profil obce.

Linie spojuje místo či prostor s člověkem, který jej obývá, vstřebává a vědomě či nevědomě spoluvytváří jeho tvář. Člověk formuje prostor, který zpětně definuje člověka.

Autoři jednotlivých profilů v mnoha případech podvědomě odkryli vlastní místa původu. Nalézáme patrné rozdíly mezi umělci z horských oblastí, nížin, velkoměst apod. Z každého města České republiky se mohl akce zúčastnit pouze jeden výtvarník a díky tomu vznikl jakýsi důmyslný sociologický průzkum, který je detailně zaznamenán v nákladné knižní publikaci.

Projekt Kateřiny Šedé probíhal v průběhu celého roku 2010 a pracoval na něm kompletní realizační tým, jehož existenci umožnila cena britské Společnosti pro současné umění ve výši 60 000 liber (1,7 milionu korun). Tuto novou a vůbec poprvé udělenou cenu Šedá obdržela společně s Millenium Gallery Sheffield na vytvoření díla, které pak zůstane ve sbírkách této instituce.

Sympaticky energická Kateřina Šedá vystudovala AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii a v roce 2005 získala cenu Jindřicha Chalupeckého. Ve svých konceptuálních projektech často pracuje s pojmy jako komunita a prostor, paměť či kolektivní identita. V projektu Furt dokola například přesvědčila čtyřicet sousedů, aby v rámci berlínského Bienále přelezli kopie svých plotů za pomoci vlastních dovezených pomůcek. Tehdejší akce představovala „zhuštěnou“ formu stejnojmenného projektu, kdy se Šedá pokusila přes ploty překonat trasu napříč celou Líšní.

Kateřina Šedá v současnosti připravuje projekt pro londýnskou Tate Modern, která jí sama nabídla výstavní prostor. To se zatím nepovedlo žádnému českému umělci.

Kateřina Šedá, Líšeň Profile. Millenium Gallery, výstava potrvá do 30. května 2011.