EU: Státy, které nereformují své ekonomiky, čekají sankce

Redakce DR

Nový evropský prezident Herman Van Rompuy volá po sankcích zemí EU, které nereformují své ekonomiky. Jedná se o nárys strategie, jak zachránit evropský sociální model, jenž se potýká s rozpočtovými deficity a nízkým hospodářským růstem.

„Evropa si nebude moci dovolit své rozsáhlé sociální programy bez ekonomické změny.“ To je ústřední věta projevu nového prezidenta Evropské unie Hermana Van Rompuye na páteční tiskové konferenci k začátku španělského předsednictví. Van Rompuy tak podpořil plánované sankce proti zemím, které nejsou schopny naplnit sliby ohledně reformování svých ekonomik.

Van Rompuy se na tom shodl se španělským premiérem Josém Luisem Rodriguezem Zapaterem a prezidentem Evropské komise Josém Manuelem Barrosem. Všichni tři představitelé se shodli na potřebě přísnějšího a důkladněji prosazovaného programu reforem. K jejich naplňování je však potřeba, aby se shodlo všech sedmadvacet členských zemí. Předpokládá se ale, že zejména Německo a Velká Británie se k této vizi budou stavět chladně a podezřívavě.

Van Rompuy prohlásil, že Evropa čelí velké výzvě vyvěrající z obrovských rozpočtových deficitů a výhledu na pouze jednoprocentní ekonomický růst. „Tím Evropa ztrácí pevný základ pro sociální model nebo to, co nazývám evropským způsobem života. Vnímejme to jako příležitost pro novou strategii,“ řekl Van Rompuy.

Nikdo ze tří představitelů EU však v pátek neupřesnil, o jaké konkrétní návrhy a sankce by se mělo jednat. Van Rompuyovo vystoupení je však chápáno jako důležitý deklarativní krok a jasné vyjádření záměru sankcí vůči nereformujícím se ekonomikám využívat.

Podle Van Rompuye se významně změnila politická nálada vlivem dvou faktorů. Jedním je finanční krize, druhým průběh kodaňské konference o klimatických změnách. Rompuy se domnívá, že došlo ke změně rovnováhy mocenského modelu a Evropa nyní zaujímá více obrannou pozici, než kdykoli předtím.

V únoru se vedoucí představitelé EU setkají, aby diskutovali nový program EU, nazvaný „2020“. Kompletní smlouva by měla být hotová na konci června tohoto roku. Účelem tohoto programu je stimulovat výzkum a vývoj, identifikovat ohrožení na trhu práce a zaměřit se na oblasti jako digitální ekonomiku, energii a zelené technologie.

Další informace:

New York Times E.U. Leaders Call for Sanctions Against Reform Busters

    Diskuse