Důsledky fukušimské havárie jsou už nyní otřesné

Jakub Patočka

Podle odhadů francouzských expertů už nyní unikla z Fukušimy jedna desetina radioaktivních látek ve srovnání s Černobylem. Výrazně nadnormativní míry radioaktivity se začínají objevovat ve vodě i jídle. To nejhorší ale stále teprve hrozí.

V tokijské vodovodní síti byly zaznamenány stopy radioaktivního jódu. Naměřené hodnoty radiace se zatím nalézají hluboko pod oficiálně stanovenou normou a neměly by mít závažný dopad na zdraví obyvatel, ale prokazují, že důsledky nehody se neomezí pouze na nejbližší okolí elektrárny.

Mnohem varovnější je zjištěná míra kontaminace mléka a špenátu padesát kilometrů od Fukušimy. Jedná se o hodnoty padesátkrát vyšší, nežli je norma: 1510 becquerelů na kilogram. Ve vzdálenosti sto kilometrů od Fukušimy byl zjištěn sedminásobek radioaktivního jódu (15020 Bq/kg), než je norma povolená pro potraviny.

Japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí vydalo nařízení, kterým se zakazuje prodej jakýchkoli potravin z fukušimské prefektury. Britská ambasáda doporučila lidem nejíst nic z evakuované oblasti.

Situace v elektrárně zůstává kritická

Z místa elektrárny po několika dnech konečně přišly aspoň dílčí dobré zprávy. K elektrické síti se podařilo připojit nejméně ohorožené reaktory 5 a 6. Do zdí budov byly probourány otvory, aby mohl unikat hromadící se vodík a zabránilo se expolozi, která již dříve postihla reaktory 1, 2 a 3. Teplota v reaktorech 5 a 6 během soboty konečně začala klesat.

V reaktorech 1 a 2 bylo obnovení přívodu proudu na spadnutí. Na zítra se chystá inspekce míry poškození jednotlivý reaktorů. Jakmile se podaří obnovit přívod proudu k reaktoru 2, bude sloužit jako základna pro přívod proudu k reaktoru 1. Posud ale není jasné, v jaké míře byl poškozen původní chladicí systém a zda původní čerpadla začnou po přivedení elektřiny opět fungovat.  

Ve třetím reaktoru přetrvává kritická situace. Byl dnes po celý den kropen požárníky, kteří hodlají podobnou akci přenést i na čtvrtý reaktor, pakliže se jim podaří situaci na třetím reaktoru stabilizovat. Hladina vody zde ovšem dnes stále byla 3,5 metru pod běžnou úrovní.

Vítr odfukjuje většinu radioaktivity nad moře, ale v neděli se mají podmínky opět změnit: vítr se má opět bohužel obrátit na pevninu.

Japonské úřady uvádějí, že situace na třetím reaktoru se začala zlepšovat. Podle posledních informací skutečně v bezprostředním okolí poklesly i hodnoty radiace. Evakuována nicméně byla obec ležící třicet kilometrů seveozápadě od elektrárny kvůli po tři dny přetrvávajícím abnormálně vysokým hladinám radiace.

Francouzští odorníci odhadují, že z fukušimské jaderné elekrárny posud unikla jedna desetina radioaktivních látek ve srovnání s Čenobylem. Ale na jednotku radioaktivity podle francouzských expertů způsobí Fukušima více škod, poněvadž v radioaktivních emisích je větší podíl radioaktivních izotopů s delší poločasem rozpadu, jako je cesium-137 s poločasem rozpadu třicet let.  

Sdělovací prostředky posedlé Lybií, akcemi a výbuchy ignorují, že hlavní masivní úniky radioaktivity plynou z pouhé skutečnosti, že dlouhodobě není v chladicím médiu ponořena podstatná část palivových tyčí. Prozatím Japonsko uchránil od nejhoršího pouze příznivý vítr. To se bohužel může změnit už v neděli, kdy se má převládající směr větrů obrátit od moře k pevnině.

Vzhledem k tomu, že reaktory 1, 2  a 3 nejsou stále pod spolehlivou kontrolou, situace se může dramaticky změnit k horšímu doslova z minuty na minutu. Informovaní lidé v Japonsku trnou.

    Diskuse