Pošťáci dělají pod hrozbou výpovědi komisaře jako přesčasy

Hana Holcnerová

Výkon sčítání v podání České pošty zůstává veřejnosti skryt. Doručovatelé si ale stěžují, že práci komisařů nesměli odmítnout, platové ohodnocení je nedostatečné a v organizaci je nepořádek.

Sčítání lidu, domů a bytů má i své stinné a nepublikované stránky. Množí se stížnosti na nedochvilnost sčítacích komisařů, na jimi dělané chyby.

Deník Referendum mluvil s několika sčítacími komisaři z řad poštovních doručovatelů a dozvěděl se pod podmínkou anonymity zdrojů, jejichž totožnost je však redakci známa, jak vypadá práce komisařů v terénu ve skutečnosti. Situace nemusí být všude stejná, ale mnohé tomu nasvědčuje.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Pošťáci roznášejí sčítací formuláře po své pracovní době, ze které ovšem nemají žádné úlevy. V praxi to znamená, že do osmi večer obcházejí rodiny, v deset v noci musí být na poště ke kontrole odvedené práce a ráno v pět už třídí na poště svoji denní roznášku. Té se věnují se vším všudy do dvou odpoledne, aby ve čtyři začali obcházet s modrou brašnou se žlutým logem a cedulkou sčítacího komisaře v klopě další přidělené domácnosti. Během klasické poštovní roznášky formuláře předat nesmí, stává se tedy, že některá místa navštíví během dne dvakrát.

Z nepochopitelných důvodů často nebyly poštovním doručovatelům přiděleny k roznášce sčítacích archů domácnosti z jejich běžného rajonu, ale místa docházky jiných kolegů. Během dne musejí komisaři obejít tolik míst, že téměř není v jejich silách se občanům více věnovat, natož jim pomáhat s vyplňováním. V průměru vychází na jednu domácnost tři minuty komisařova času. O víkendu je jejich povinností obejít ve větších městech kolem sto dvaceti rodin.

Na informačních letáčcích, které dávají lidem do schránek, není uveden údaj umožňující se s nimi jednodušeji domluvit, například jejich telefonní číslo. Deník Referendum hovořil s poštovní doručovatelkou, která svůj telefon na letáčcích uvádí, ovšem není si jistá, zda jí za to nehrozí postih. Tvrdí, že telefonuje téměř neustále, lidé mají spoustu dotazů, neúnavně jim pomáhá, a i přesto je přesvědčená, že tímto způsobem ušetří hodně času. Nemusí totiž většinou obcházet domácnosti vícekrát.

Za téměř nepřetržitý pracovní výkon jsou poštovní sčítací komisaři podle dotázaných nedostatečně ohodnoceni. Oslovení doručovatelé tvrdí, že dostávají mzdu devadesát korun na hodinu s desetiprocentním zdaněním, oproti tomu komisaři z řad externistů najatých Českým statistickým úřadem prý mají odměnu několikanásobně vyšší.

Zmatená je podle poštovních doručovatelů komunikace veřejnosti s infolinkou. Dotazy a stížnosti jsou totiž vyřizovány pouze v centrálách v Praze a Ostravě. Tamní pracovníci sice vyslechnou prosbu respondentů o jiném termínu návštěvy, který jim rovnou změní, příslušný doručovatel formulářů se o tom poté dozví jako o hotové věci bez ohledu na to, zda je schopen takovou pochůzku v dané době vyřídit.

Podle původního plánu měli údajně poštovní doručovatelé uzavírat pracovní smlouvy rovnou s Českým statistickým úřadem. Poté, co Česká pošta vyhrála výběrové řízení na zajištění služeb spojených se sčítáním, začala uzavírat dohody o roznášce sama. Pokud poštovní doručovatel spolupráci odmítl, dozvěděl se, že pošta bude v létě propouštět a nemá se pak divit.

V šíleném tempu budou poštovní sčítací komisaři pracovat téměř dva měsíce. Po skončení roznášky totiž 26. března začne sběr vyplněných formulářů. Data z nich poté budou zaměstnaci pošty zadávat do počítačů, s příslušným počítačovým programem se údajně neměli zatím možnost důkladněji seznámit, neboť jim byl k dispozici se zpožděním.

Na bedrech sčítacích komisařů, a to téměř doslovně, leží největší díl zodpovědnosti za výsledek březnového Sčítání lidu, domů a bytů. Na dotazy ohledně údajů zjištěných od sčítacích komisařů z řad poštovních doručovatelů nedostal Deník Referendum od mluvčí České pošty odpověď. ČSÚ na dotaz DR reagoval tvrzením, že Česká pošta i jim odmítá dotazy týkající se přetížení doručovatelů zodpovědět, naopak i dotázaný pracovník ČSÚ potvrdil, že stížnosti komisařů jsou neustálé.