Klaus uděloval medaile a opět strašil před Evropou

Dušan Radovanovič

Prezident Klaus udělil medaile u příležitosti státního svátku 28. října. Ve svém slavnostním projevu vyzvedl myšlenku parlamentní demokracie a několikrát varoval před nebezpečím přehnané evropské integrace.

Prezident Václav Klaus se v úvodním projevu zcela vyhnul zmínkám o listopadových událostech roku 1989 a o disentu. Podle očekávání několikrát varoval před hrozbou upřílišněné evropské integrace, přímým zmínkám o Lisabonské smlouvě se ale pečlivě vyhýbal.

Klaus se dále věnoval rozporům v české společnosti a pocitům nespokojenosti ústícím v některých případech v radikalizaci a „volání po zdánlivě jednoduchých řešeních.“

Ve svém projevu dále zdůraznil demokracii jako záruku pluralitních názorů. Zdůraznil, že má mnoho chyb, zůstává však "tím nejlepším dosud vymyšleným systémem." Demokracii však pro něj představuje především účast ve volbách, nikoli občanská aktivita jako taková. V duchu svých dlouhodobých postojů Klaus také označil tržní ekonomiku založenou pouze na doplňkové roli státu za nejlepší možný hospodářský systém.

Prezident Klaus následně udělil vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. Ocenil 23 osobností, dva z nich in memoriam. Ocenění rozdělil vyrovnaně mezi příslušníky druhého a třetího odboje a osobnosti uměleckého a odborného světa.

Ani letos se Klaus nevyhnul některým sporným jménům. Ocenění populárních zpěváků a signatářů anticharty Karla Gotta a Evy Pilarové spolu s příslušníky protikomunistického odboje působilo poněkud kontroverzně. Ještě více však zaujalo vyznamenání radikálně nacionální předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděly Dvořákové, jež pravidelně útočí na sudetské Němce, vedle doktorky Květuše Hyršlové, která ve svém literárním a vědeckém díle dlouhodobě přispívá k vylepšení česko-německých vztahů.