Podle odborů změny zákoníku práce zhorší postavení zaměstnanců

ČTK

Připravované změny zákoníku práce přes řadu opatření, která zlepší stav v oblasti pracovněprávních vztahů, sníží ochranu a jistotu zaměstnanců a omezí jejich odborová práva.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) k novele zákoníku práce uvedla, že i přes některá opatření, která pracovněprávní vztahy zlepší, dojde k znatelnému snížení ochrany a jistoty zaměstnanců a k omezení jejich odborových práv. Novelu připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a je v současnosti v připomínkovém řízení.

Chystaná novela mimo jiné obsahuje rozlišení odstupného podle počtu odpracovaných let, změnu podmínek, za kterých může zaměstnavatel dát výpověď, zdvojnásobení maximálního počtu hodin, které jeden člověk může odpracovat pro jednu firmu na dohodu o provedení práce ze 150 na 300 hodin ročně, či prodloužení zkušební lhůty pro vedoucí pracovníky. Mění také některé podmínky fungování odborů na pracovišti.

Odbory mimo jiné požadují, aby do zákoníku byly například zapracovány věci, týkající se například práce z domova za použití IT technologií, stresu či násilí na pracovišti.

V návaznosti na opatření schválená vládou, tedy snížení porodného, změn podmínek pro poskytování podpor v nezaměstnanosti či změn v oblasti nemocenského pojištění, ČMKOS také požaduje, aby v zájmu zachování pracovních míst uvažovalo MPSV například o zkrácení délky týdenní pracovní doby s poskytováním doplatků zaměstnancům z veřejných zdrojů. Konkrétně se jedná o takzvaný kurzarbeit, který odbory dlouhodobě prosazují.

Novela připravená MPSV také mění některé podmínky pro fungování odborů. Zaměstnavatelé by podle ní například již nemuseli s odbory projednávat výpovědi nebo okamžité zrušení pracovního poměru. Také podrobněji upravuje, za jakých podmínek odborová organizace u zaměstnavatele působí, a stanoví podmínky jejího vzniku. Novela zákoníku upravuje i podmínky zániku kolektivní smlouvy, například v případě jejího přechodu na nového zaměstnavatele. Mnohá z těchto ustanovení podle odborů směřují k oslabení kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv.

    advertisment