Až na vrchol povrchnosti, až na dno mělkosti

Hana Buddeus

V pražské galerii 35m2 byla ve čtvrtek otevřena výstava Markéty Kubačákové a Václava Magida. Oba se na umělecké scéně pohybují nejen v roli umělců, ale i teoretiků, kritiků a kurátorů.

Václav Magid mimo jiné působí ve Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze a rediguje časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (vychází od 2007). Připravil k vydání knihu Slavoje Žižka Podkova nad dveřmi, v nejbližší době díky jeho péči vyjdou spisy významného filozofa Borise Groyse.

V prostoru mezi teorií, kritikou a uměleckou praxí se pohybuje i Markéta Kubačáková, absolventka VŠUP v Praze a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době studuje v Ateliéru videa na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Aktuální výstavu autoři nepostavili na složitých teoretických konceptech. Místo toho vybízejí diváka k účasti na čistě výtvarné procházce do světa dětské fantazie. Imaginativní prostor doslova otevírá opona na akvarelu hned u vstupu do galerie. Vodítkem příběhu jsou dva barevně odlišené pásy, které nahrazují popisky. Šedá a hnědá se vzdaluje a zase přibližuje. V místech sblížení barev se tematicky setkávají i vystavená díla.

Realistické, formálně dokonalé tušové kresby Václava Magida vyvolávají zasuté vzpomínky z dětství. V kresbách prosakuje literární inspirace, některé obrázky připomenou konkrétní hrdiny dobrodužných příběhů (Rychlé šípy) nebo motivy z pohádek (bludný balvan). Odkazují někam mimo současný galerijní svět, asociují knižní ilustrace nebo kresbičky v dívčím památníčku.

Markéta Kubačáková ve svých barevných akvarelech pracuje s emocemi a uvolňuje prostor pro představivost jiným způsobem. V jejích obrazech neslouží přírodní motivy jen jako dekorativní pozadí. Pohled diváka, který může obrazy „číst“ podobně jako čínské krajinomalby, vede pomocí jemných náznaků.

Společně autoři poodkrývají romantický svět kolektivního podvědomí. Nedávají jeden návod na použití a nechávají nás tápat a hledat vlastní příběhy.

Markéta Kubačáková, Václav Magid, Galerie 35m2

Výstava potrvá do 10. 4. 2011.