Čtyřicítku původně exilového časopisu Listy oslaví v Senátu

ČTK

Příští týden v Senátu se bude slavit čtyřicetileté výročí dvouměsíčníku Listy, který začal vycházet v lednu 1971 jako časopis československé socialistické opozice.

Čtyřicetileté výročí dvouměsíčníku Listy, který začal vycházet v lednu 1971 v Římě jako „časopis československé socialistické opozice", se bude příští týden slavit v Senátu. Listy patřily spolu se Svědectvím k nejvýznamnějším českým exilovým časopisům, nezanikly ani po roce 1989. V současnosti je vydává olomoucké nakladatelství Burian a Tichák jako časopis pro kulturu a dialog.

Zakladatelem Listů byl Jiří Pelikán, který v 60. letech před emigrací vedl tehdejší Československou televizi a patřil k čelním představitelům demokratizačního procesu roku 1968. V jeho Listech publikovaly přední osobnosti exilu i domácí opozice bez ohledu na politickou orientaci či vyznání. Patřili mezi ně Václav Havel, Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Pavel Kohout nebo Petr Pithart, nynější místopředseda Senátu.

Nyní kontinuitu s exilovými čísly zajišťují nejen někteří autoři, ale i snaha redakce „pokračovat v duchu Charty 77 ctěním názorové tolerance a nedogmatičnosti", jak v lednu uvedl redaktor Tomáš Tichák. K současným kmenovým autorům patří například A. J. Liehm, Jan Keller, Erazim Kohák či Jiřina Šiklová. Od roku 2004 redakce časopisu uděluje Cenu Listů za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog, zkráceně Cenu Pelikán.

Na oslavě výročí v Senátu politoložka Vladimíra Dvořáková představí zakladatele Listů jako politika, který byl před emigrací českým poslancem a později evropským poslancem za Italskou socialistickou stranu. Herečka Vlasta Chramostová přečte vzpomínku na Pelikána z rukopisu druhé části svých pamětí. Člen redakční rady Jiří Vančura popíše přerod časopisu socialistické opozice k politické revue a Šiklová bude uvažovat o současných Listech v kontextu jejich minulosti.

    advertisment
    advertisment