Učitelé v ústavech zřejmě nebudou muset na pravidelné psychotesty

ČTK

V současné době musejí každých sedm let učitelé v dětských domovech podstupovat psychologická vyšetření. Vláda pravděpodobně podpoří návrh opoziční ČSSD, kterým tato povinnost učitelům odpadne.

Vláda premiéra Petra Nečase s největší pravděpodobností podpoří návrh opoziční ČSSD, aby učitelé v dětských domovech a dalších výchovných zařízeních nemuseli pravidelně na psychologické vyšetření. Vyplývá to z návrhu usnesení vlády, který doporučuje předlohu schválit.

Učitelé nyní musí pravidelně každých sedm let na psychologické testy, jejich opakování je ale podle autorů návrhu nadbytečné a diskriminační. Pedagogy zatěžuje i finančně. Vláda doporučuje novelu schválit bez připomínek. Velkou šanci má tím pádem i v obou komorách parlamentu.

Nutnost pravidelného opakování posudků autoři návrhu zpochybňují. Dospělým lidem se podle nich závažně mění osobnost jen výjimečně. Naprosto prý stačí, když pedagog projde posudkem předtím, než je zaměstnán. Tato povinnost by v zákoně zůstala. Stejně tak by měl ředitel ústavu možnost poslat učitele na test v případě, že by měl pochybnosti o tom, zda učitel stále splňuje podmínku psychické způsobilosti.

Předkladatelé dále upozorňují na to, že pracovníkům v obdobných profesích předpisy pravidelná psychologická vyšetření nenařizují. Jde například o případy ústavní péče ve zdravotnických zařízeních, zařízení pro okamžitou pomoc a o pěstounskou péči.

Posudek od akreditovaného psychologa stojí podle důvodové zprávy novely zhruba čtvrtinu až třetinu průměrného platu učitele. Pedagogové na to žádný příplatek nedostávají.

V současnosti musí na pravidelná vyšetření učitelé ve všech zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy a ve střediscích výchovné péče. Patří mezi ně například dětské domovy nebo výchovné ústavy.

Do zařízení ústavní péče se dítě dostane, pokud soud rozhodne o tom, že výchova dítěte je vážně ohrožena nebo že ji rodiče nedokážou zabezpečit. Ochrannou výchovu ukládá soud v případě, že se dítě dopustilo protiprávního činu a nedostatek řádné výchovy, který k provinění vedl, nelze řešit jinak.

    Diskuse