10 dní, které mohou změnit Brno

Vratislav Dostál

Občanské sdružení Nesehnutí v týdnu na náměstí Svobody v Brně umístilo na časostroj apelační transparent, kterým upozornilo, že zbývá deset dní k tomu, aby občané podali připomínky či námitky ke konceptu nového územního plánu města.

Občanské sdružení Nesehnutí umístilo v týdnu na časostroj na náměstí Svobody v Brně apelační transparent s textem 10 dní, které mohou změnit Brno. Upozornilo tím obyvatele a obyvatelky Brna na to, že zbývá posledních 10 dní k tomu, aby si zjistili, co je navrženo nejen v místě jejich bydliště, ale i v dalších částech města za záměry v konceptu územního plánu Brna. A do 10. března podali buď připomínky, nebo v případě vlastníků či zástupců veřejnosti námitky ke konceptu.

Nesehnutí happeningem zahájili na svých internetových stránkách i odpočítávání času, které poběží do posledního okamžiku možnosti podat připomínku či námitku. V rámci akce na náměstí Svobody pak občané získali informace o tom, jak se do přípravy územního plánu zapojit.

Připomínky a námitky zpracuje Odbor územního plánování a rozvoje Statutárního města Brna, na podzim o námitkách rozhodne zastupitelstvo. Městské části mají možnost svá stanoviska prostřednictvím svých zastupitelstev dodat do konce června 2011.

    Diskuse