Akademie věd: Zvýšení DPH na knihy poškodí českou literaturu a čtenáře

Redakce DR

Ústav pro českou literaturu při Akademii věd zveřejnil Prohlášení, v němž upozorňuje na negativní důsledky zvýšení DPH pro knihy. Zveřejňujeme celý text Prohlášení.

Jako představitelé Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., sledujeme se znepokojením záměry současné vlády České republiky na zvýšení daně z přidané hodnoty u knih z 10 na 20 %. Náš ústav se zabývá nejen dějinami literatury a literárního života v českých zemích, ale rovněž výzkumem čtenářství a knižního trhu. Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR jsme v letech 2007 a 2010 provedli dvě první reprezentativní šetření čtenářské kultury v České republice, srovnatelné svým rozsahem i metodou s výzkumy prováděnými v jiných vyspělých zemích.

Na základě výsledků těchto šetření i na základě dalších poznatků o ekonomice literatury a čtenářství můžeme konstatovat, že v historickém srovnání je dnes u nás kniha v relaci k průměrnému platu dražší (asi o jednu třetinu), a tedy méně dostupná pro většinu populace, než byla před rokem 1989. Přitom ostatní komodity, jako jsou potraviny a spotřební zboží, jsou ve stejné relaci levnější. Zároveň je u nás DPH na knihy již dnes nad průměrem zemí Evropské unie. Většina evropských zemí podporuje knižní kulturu nižší DPH, než kolik činí základní sazba. V některých vzdělanostně a kulturně mimořádně rozvinutých zemích (například Velké Británii nebo Norsku) se dokonce na knihy uplatňuje sazba nulová.

Máme zároveň zkušenosti s důsledky zvyšování sazby DPH. Ta u nás za poslední tři roky vzrostla z 5 na 10 %, rovněž tedy o dvojnásobek, nominálně nicméně jen o 5 procentních bodů (2009 z 5 % na 9 %, 2010 z 9 % na 10 %). Čtenářská šetření zároveň ukázala, že se mezi roky 2007 a 2010 významně snížil počet obyvatel republiky starších 15 let, kteří za rok koupí alespoň jednu knihu. Pokles to byl více než třetinový: ze 71 % v roce 2007 na 46 % v roce 2010.

Další, ještě razantnější zvýšení daně z přidané hodnoty povede k těmto důsledkům:

1. Výrazně se sníží počet lidí, kteří si kupují knihy.

2. Kniha se stane méně dostupnou zejména pro nejmladší a nejstarší generaci.

3. Zvýší se bariéra v přístupu ke knize u nejchudší části populace.

4. Zdražení učebnic způsobí, že se zvýší bariéra v přístupu ke vzdělání.

5. Rozevírání nůžek mezi kulturně a vzdělanostně „bohatou“ a „chudou“ částí populace, které naše výzkumy signalizují jako obecnou tendenci současné české čtenářské kultury, bude dále akcelerovat.

6. Ekonomicky dopadne zvýšení nejen na nakladatele, ale také na spisovatele a překladatele, kteří již tak pracují v podmínkách českého knižního trhu nezřídka za symbolickou odměnu. Jejich práce, měřeno kritérii finanční úspěšnosti, bude dále znevážena.

7. Sníží se šíře a rozmanitost titulové nabídky.

8. Omezeno bude vydávání nízkonákladových titulů, které nicméně tvoří velkou část toho, co společnost nebo i stát oceňuje formou různých literárních cen či anket.

9. Tímto omezením bude zásadně poškozena současná česká umělecká literatura, kvalitní překlady, vědecká a naučná produkce.

Zvýšení DPH na knihy není v dlouhodobém zájmu české společnosti, kultury a vzdělanosti.

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.

ředitel ÚČL AV ČR

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.

zástupce ředitele a předseda Rady ÚČL AV ČR

PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.

zástupce ředitele ÚČL AV ČR

Mag. Dr. Michael Wögerbauer

zástupce ředitele ÚČL AV ČR

    Diskuse