Plagiátoři budou mít opisování díky školám o něco těžší

Dušan Radovanovič

Masarykova univerzita ve spolupráci s dalšími školami chystá nový systém, jenž by měl ztížit nejen opisování závěrečných prací, ale i odborných článků či seminárních prací. Databáze Repozitář by měla začít fungovat od září tohoto roku.

České vysoké školy mají mít od září nový systém odhalování plagiátorství. Brněnská Masarykova univerzita totiž chystá nový systém, který nahradí zatím fungující Theses.cz, odhalující plagiáty v závěrečných pracích, a Odevzdej.cz, jenž se soustředí na seminární práce.

Nyní vznikne systém Repozitář, který umožní kontrolu podobných souborů v odborných článcích a publikacích zaměstnanců i studentů. Navíc tak umožní představení výsledků školy veřejnosti,“ řekla Deníku.cz Jitka Brandejsová z Masarykovy univerzity, která se na vývoji systémů podílí.

Podle mluvčí ministerstva školství Kateřiny Savičové přispěl resort na zdokonalení tohoto systému třinácti miliony korun. „Od roku 2008 bylo na boj s plagiátorstvím poskytnuto více než 25 milionů korun. Je podporován v rámci rozvojových programů pro veřejné vysoké školy, které jsou každoročně vyhlašovány ministerstvem,“ uvedla Savičová.

Nový systém má být zkušebně nasazen od září, plně od prosince tohoto roku. Možnost podvodu sice sníží, plagiátům však zcela zabránit přece jen nemůže. Archiv odhalující stejné nebo přeformulované pasáže závěrečných prací funguje již od roku 2008, sběru celých textů včetně těch publikovaných v cizích jazycích však zatím k dispozici není.

„Řešení pro centralizovaný sběr celých textů s řízeným zveřejňováním a kontrolou proti plagiátorství dosud neexistuje. I ve světě se sbírají jen informace o textech, ne celé texty,“ vysvětlil Deníku vedoucí projektu Michal Brandejs z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Do projektu je zapojena rovněž Univerzita Karlova. Deset vysokých škol rovněž počítá s tím, že na databázi Repozitáře přímo napojí své vlastní systémy, v nichž mají uloženy práci svých studentů a zaměstnanců.