Dobrovolnictví po česku

Rut Kolínská

Zákon o dobrovolné službě neodpovídá potřebám dobrovolníků ani jejich organizacím, dokonce je vůči mnohým diskriminační. Vylučuje totiž dobrovolníky, kteří jsou členy svých organizací. Právě probíhá Evropský rok dobrovolnictví, možná by to mohla být dobrá příležitost nešťastný zákon napravit.

V souladu s plánem z roku 2009 vyhlásila Evropská komise v listopadu loňského roku letošní rok jako Evropský rok dobrovolnictví a ten byl zahájen 8. ledna 2011 v Budapešti. Rok koordinuje Evropská komise, v jeho rámci proběhne řada aktivit i velká kampaň. Slogan roku zní „Dobrovolníci mění svět!“ a měl by povzbudit Evropany k ještě většímu zapojení do dobrovolnické práce. Dosud, jak vyplývá ze studie Eurobarometru, se do dobrovolné činnosti aktivně zapojují tři z deseti Evropanů.

Vyhlašovatelé si položili čtyři základní cíle: snížit překážky pro vykonávání dobrovolné činnosti v EU, posílit pravomoci dobrovolnických organizací a zvýšit kvalitu dobrovolnictví, oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti a zvýšit povědomí o významu dobrovolnictví.

Evropská komise bude podporovat výměnu správných postupů mezi orgány členských států a dobrovolnickými organizacemi. Pozornost bude soustředěna na školení dobrovolníků, na akreditaci a zajištění kvality a také na účinné a efektivní srovnávání potenciálních dobrovolníků s příležitostmi dobrovolné práce. Komise rovněž hodlá podněcovat nové iniciativy na vytváření celoevropských kontaktů, mezi dobrovolnickými organizacemi a jinými odvětvími, především zejména podnikatelským sektorem, stejně jako přeshraniční výměnu a spolupráci.

Čas nedobrovolně či lépe řečeno volně běží, máme polovinu února a tak trochu v České kotlině zatím nic moc. Ostatně vždyť času máme dost, turné „Evropský rok dobrovolnictví 2011", pořádané jako jeden z podpůrných projektů, k nám dorazí až v listopadu, do té doby zvládneme něco „spíchnout“. Národním koordinátorem v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které zřídilo meziresortní koordinační tým a vyčlenilo na přípravu a průběh roku finanční prostředky i lidské kapacity. MŠMT se však soustřeďuje jen na podporu práce s dětmi a mládeží.

Mimořádný dotační program „Evropský rok dobrovolnictví“ vyhlášený MŠMT se proto řídil podmínkami a zásadami stanovenými v „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015“. Ostatní dobrovolníci jako by neexistovali. Dotační program měl uzávěrku 31. ledna 2011, finanční prostředky pro úspěšné žadatele budou zaslány v dubnu 2011. A tak Evropský rok dobrovolnictví přece úspěšně plyne!

Paralelně se od prosince loňského roku začali scházet ti, kteří dobrovolnickou práci praktikují, tedy představitelé neziskových organizací. Kromě toho, že se snaží dát Evropskému roku dobrovolnictví trochu jasnější podobu, volají po novele zákona o dobrovolné službě. Ten totiž od svého vzniku a schválení v roce 2002 neodpovídal potřebám dobrovolníků ani jejich organizacím, dokonce je vůči mnohým diskriminační. Vylučuje totiž dobrovolníky, kteří jsou členy svých organizací, vylučuje je ze všech benefitů. Neumožňuje vykazovat hodnotu dobrovolné práce jako kofinancování k různým grantům a také nedostatečně řeší podmínky pro zahraniční dobrovolníky.

V praxi to znamená, že organizace, které staví na své členské základně, sice mohou přijímat dobrovolníky ze zákona, pokud získají akreditaci jako přijímající organizace, ale nemohou to být lidé z vlastních řad. Status quo by bylo samozřejmě možné sofistikovaně obejít výměnou členské základny jednotlivých organizací, ale copak chceme zůstat věčným národem švejků?

Zákon jako takový umožnil „kastování“ neziskových organizací v České republice. Dlouhých osm let se mnozí snaží o novelu tohoto kontroverzního zákona, dokonce už má z rozhodnutí vlády předložit novelu ministerstvo vnitra, ale to má od voleb jiné starosti. Možná se dočkáme, do konce roku nás ještě čeká dlouhých deset měsíců.