VV budou chtít zachování snížené sazby DPH u základních potravin

ČTK

Internetové referendum rozhodlo, že Věci veřejné budou prosazovat při koaličních jednáních o změnách sazeb DPH zachování snížené sazby pro základní potraviny. Ministr financí Miroslav Kalousek by však byl pro jednotnou sazbu DPH.

Věci veřejné budou prosazovat při koaličních jednáních o změnách sazeb DPH zachování snížené sazby pro základní potraviny. Vyplynulo to ze stranického internetového referenda, které je pro vedení strany závazné. Zvýšení snížené sazby DPH nebo dokonce sjednocení sazeb chce vládní koalice kvůli získání peněz na financování důchodové reformy.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ministr financí Miroslav Kalousek řekl ČTK, že mnohem účinnější kvůli pomoci sociálně slabým by bylo, kdyby sazba DPH byla jednotná a těm skutečně sociálně potřebným byla změna kompenzována na výdajové straně rozpočtu. „Protože tímto způsobem (zachováním snížené sazby u potravin) bude tohoto sociálního dobrodiní užívat každý bez ohledu, zda je bohatý nebo chudý. Nicméně je to politické stanovisko Věcí veřejných a musíme ho brát na vědomí,“ uvedl ministr.

Při hlasování ohledně otázky „Souhlasíte s tím, aby Věci veřejné v rámci koaličních jednání prosazovaly zachování snížené sazby DPH na teplo a léky namísto vybraných základních potravin?“ odpovědělo téměř šedesát osm procent hlasujících ne. Pouze necelá třetina se vyslovila pro.

„Sníženou sazbu na DPH u léků a tepla jsme navrhovali jako alternativu proto, že u těchto komodit dochází k malému výkyvu v cenách. Výsledky referend jsou pro stranu Věci veřejné závazná, a proto budeme prosazovat sníženou sazbu pro základní potraviny,“ uvedla strana v tiskové zprávě.

Mezi základní potraviny řadí VV například mléko a chléb. Strana ale prý bude chtít, aby v tomto koši byly zařazeny další výživově hodnotné potraviny potřebné pro člověka.

Vláda premiéra Petra Nečase uvažuje kvůli pokrytí nákladů spojených s důchodovou reformou o sjednocení sazby DPH na devatenácti procentech. Jednu sazbu DPH má v EU jen Dánsko.

Nyní je snížená sazba deset procent a základní dvacet procent. Podle odhadů analytiků by sjednocením sazeb mohl rozpočet získat navíc padesát až šedesát miliard korun. Případné zvýšení cen plynoucí ze změn u DPH by měl stát kompenzovat novými sociálními dávkami, jednorázovým zvýšením starobních důchodů a u rodin s dětmi novými slevami na sociálním pojištění nebo na dani.

Snížená sazba DPH se podle zákona nyní využívá například u potravin, léků, ubytovacích služeb, knih, hromadné dopravy, kultury nebo sociální péče.

    Diskuse