Britská vláda chce více podporovat lokální potraviny

Petr Salamon

Británie se pod tlakem globálních problémů rozhodla změnit potravinářský systém. Nově chce podporovat produkci místních potravin a díky poptávce zákazníků zvýšit jejich nabídku.

Britský ministr pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova Hilary Benn představil novou vládní strategii, která chce s využitím poptávky občanů podnítit revoluci v lokálním zemědělství. Stalo se tak na právě probíhající zemědělské konferenci v Oxfordu.

Dle Benna by měla Velká Británie vyrábět více potravin, avšak novými způsoby. Ty musí zohledňovat současné globální problémy jako přelidnění nebo klimatické změny.

„Potravinová bezpečnost je důležitá pro budoucí blahobyt země i světa stejně jako bezpečnost energetická. Musíme vyrábět více jídla. Musíme tak činit udržitelně. A musíme se ujistit, že naše potraviny jsou zdravé,“ uvedl ministr.

V nové strategii chce vláda povzbudit zejména vytváření komunitních pěstitelských zahrad. Prvotním cílem je iniciovat zvláštní typ formálních dohod mezi vlastníky půd a skupinami dobrovolníků, kteří by měli zájem pěstovat. Dále se zvažuje podpora vytváření „pozemkových spolků“, které by umožnily úrodnou půdu sdílet. A podle meziresortní zprávy Food 2030 má britská vláda rovněž podporovat komunitní trhy lokálních potravin.

Ministři se domnívají, že tato strategie kromě zlepšení výroby jídla posílí psychické a fyzické zdraví občanů a povzbudí v nich pocit sounáležitosti s lokální komunitou.

Bennův plán byl dle oficiálního zdůvodnění inspirován oblibou vajec od takzvaných veselých slepic, jejichž množství se v britských obchodech v uplynulém desetiletí zvýšilo ze šestnácti na čtyřicet procent. Veselé slepice nejsou chovány v klecích, ale volně či na podsádkách. Jejich potrava je rovněž zdravější. „Supermarkety a výrobci potravin snad vyslechnou poptávku zákazníků o lokální a zdravá jídla, jejichž výroba má menší ekologickou stopu. Podobně jako v tomto desetiletí stálo přání zákazníků za masivním rozšířením zboží s certifikací Fair Trade anebo vajec z volného chodu v našich obchodech,“ uvedl Benn.

Meziresortní vládní zpráva FOOD 2030 se na rozdíl od Bennovy strategie zaměřuje na konkrétní druhy potravin, které mají být vyráběny. Vláda by podle ní měla méně podporovat náročnou produkci masa, mléka a mléčných výrobků. Chov hospodářských zvířat totiž významně přispívá k emisi skleníkových plynů.

Zpráva ale zároveň tvrdí, že chybí jednoznačné důkazy o škodlivosti konkrétních druhů masa. „Ne všechny druhy masa mají stejný vliv, to samé platí i pro způsoby jejich produkce,“ stojí v dokumentu. Připojena je i informace, že v některých hornatých oblastech Velké Británie je chov zvířat jediným možným způsobem zemědělství.

Podle lidí stojících za občanskou kampaní Sustain, která je také zaměřena na zlepšení britského farmaření a potravinářství, se ovšem vládní materiály vyhýbají dalším závažným problémům. Zcela prý kupříkladu chybí iniciativy zaměřené na snižování procenta nezdravých potravin zkonzumovaných mládeží, například prostřednictvím omezování reklamy.

Další informace:

Guardian Britain must grow more sustainable food, says Benn