Nový trestní zákoník může omezovat svobodu slova

Dušan Radovanovič

Podle Ligy lidských práv může nový trestní zákoník v některých případech omezovat svobodu slova. Ochránci práv upozorňují na široký výklad pojmů pomluva nebo schvalování trestného činu.

V novém roce vstoupil v platnost nový trestní zákoník. Liga lidských práv však upozornila na to, že v něm zůstaly pasáže, které mohou být použity k potlačení svobodného projevu. „V zákoníku zůstaly posttotalitní skutkové podstaty pomluvy a schvalování, které bývají zneužívány proti svobodě slova,“ uvádí se v tiskové zprávě Ligy lidských práv. Nově může být prý zneužita také skutková podstata křivého obvinění.

„Nařčení z pomluvy je velmi často používáno nejen proti novinářům, ale také proti občanům, kteří se odváží kritizovat zástupce rozličných institucí," varuje předseda Ligy lidských práv David Záhumenský. Podle jeho tvrzení byla pomluva zahrnuta do trestního zákoníku až na nátlak politiků.

Podle statistik ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2007 za pomluvu stíháno zhruba šedesát lidí. „V demokratických zemích je trestní stíhání za pomluvu využíváno jako zcela krajní prostředek nebo již bylo z trestních předpisů vypuštěno úplně,“ vysvětluje Záhumenský. Podobné případy prý stačí řešit civilním soudem.

Mezi další problematické body patří schvalování trestného činu, které je velmi široce vymezené. Před dvěma lety například brněnští policisté vyšetřovali občany za to, že vyjádřili souhlas s činem, který spáchali aktivisté za práva zvířat v Anglii.

„V naší zemi je bohužel velmi rozšířena představa, že vše je možné řešit trestním řízením," říká Záhumenský a upozorňuje na případ, kdy byl stíhán ing. Miroslav Ľubový za to, že upozornil na násilí páchané na dětech v dětském domově v Novém Jičíně.

„Je zapotřebí postavit mantinely trestního práva tak, aby trestní právo chránilo oběti, a ne aby bylo nástrojem proti investigativním žurnalistům nebo občanům, kteří se odváží upozornit na nepravosti,“ dodává Zahumenský.

    Diskuse (0 příspěvků)