Malé obce usilují o zachování svých poštovních poboček

Jiří Guth

Sdružení místních samospráv ČR hájí zájmy malých obcí. Jednalo a ještě bude jednat s vedením státního podniku Česká pošta o hrozícím rušení několika stovek jejích poboček. Pro začátek se pokusí získat jejich seznam. Pošta chce rušením šetřit.

Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních samospráv (SMS ČR), které sdružuje více než tisíc převážně malých obcí, jednal ve Zlíně s představiteli České pošty. Podle některých zpráv se totiž chystá omezování sítě poboček a nabídky jejich služeb především na venkově.

„Věřím, že se nám podaří odstranit absolutní nedostatek informací mezi obcemi a poštou. Jen tak se můžeme dostat z patové situace, kdy se obě strany spoléhají pouze na informace z médií," popsal svá očekávání Josef Bartoněk. „Stížnosti starostů z celé republiky mi chodí na stůl takřka denně. Oslovil jsem proto vedení České pošty s žádostí o jednání,“ vysvětlil Bartoněk.

Na jednání v pondělí 31. ledna získal alespoň základní rámcové informace o záměrech státního podniku Česká pošta.

„Vyjasnili jsme si některá nedorozumění. Jsem rád, že naše sdružení, potažmo Spolek pro obnovu venkova už Česká pošta bere jako rovnocenného partnera,“ řekl Josef Bartoněk Deníku Referendum. Dosud totiž konzultovala své plány jen se Svazem měst a obcí, který podle mnoha malých obcí dostatečně nehájí jejich zájmy. Klíčové konkrétní informace o tom, které pobočky chce zrušit nebo omezit, ale pošta dosud nezveřejnila.

„Státní podnik by měl přeložit koncepci svého dalšího rozvoje k široké veřejné diskusi,“ přiblížil Josef Bartoněk své představy. „Teprve potom může přistoupit k nějakým radikálním zásahům, které ohrožují historickou pobočkovou síť. Ta má totiž na venkově velký společenský význam. Rušení pošt nebo provoz omezených poštovních služeb po hospodách a obchodech s potravinami není pro obyvatele venkovských obcí důstojné a adekvátní řešení,“ zdůraznil Bartoněk.

Představitelé České pošty ještě pošlou SMS ČR návrhy smluv a popis procesu a zapojení jednotlivých subjektů do vyjednávání. „Prostudujeme všechny podklady a zaujmeme k nim stanovisko,“ nastínil Josef Bartoněk pro Deník Referendum další postup. „Příští týden pak o něm budeme jednat přímo s generální ředitelkou České pošty,“ dodal předseda sdružení.