Zelení a oranžoví: více shody než skutečné spolupráce

Patrik Eichler, Jiří Guth

Sociálně demokratický stínový ministr životního prostředí Václav Zemek dle svých slov souhlasí s 95 % „ekologických" programových cílů zelených. Ta ale nemá zastoupení ve Sněmovně a sociální demokraté prý musejí brát ohled na svou tradiční voličskou klientelu.

Masarykova demokratická akademie (MDA) a neformální ekologická platforma ČSSD Zvonečník spojily své organizační síly k uspořádání diskuse o programových průnicích a rozdílech mezi politickými stranami z hlediska životního prostředí.

Zastoupení stran bylo ale dosti skromné, neboť diskuse se zúčastnil pouze poslanec a stínový ministr životního prostředí ČSSD Václav Zemek a člen předsednictva Strany zelených Ondřej Mirovský.

Zástupce zelených si v úvodu besedy pochválil, že jeho strana nemusela svůj politický ani volební program módně ozeleňovat. Naopak připomněl, že se v loňských volbách do Poslanecké sněmovny zelení snažili „prodat ekonomický program jako vlajkovou loď svého volebního programu“.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Nakonec ale volby skončily pro zelené debaklem, neboť je volila pouhá 2,44 % voličů. „Chtěli jsme ekonomiku kooperující s ekologií a sociální spravedlností. Tyto elementy spolupracují, nestojí proti sobě. Strana není zastoupena v Poslanecké sněmovně, ale má dlouhodobé zakotvení do evropského kontextu a jsme zapojeni na komunální úrovni,“ uvedl Ondřej Mirovský.

Představil dále cíle zelených pro jednotlivé složky životního prostředí (vzduch, voda, krajina) a v hlavních dotčených hospodářských resortech — zemědělství, dopravě a energetice. Podle jeho slov strana usiluje o modernizaci a zvýšení efektivity průmyslu, chce „čistou a pomalou vodu“.

Druhá charakteristika se týká odtoku vody z krajiny a omezování povodňových škod. Zelení odmítají nekontrolovatelnou zástavbu čili sídelní kaši, prosazují decentralizaci a diverzifikaci energetických zdrojů, chtějí výrazně zvýšit investice do rozvoje železnic včetně vysokorychlostních tratí a odmítají kanál Dunaj — Odra — Labe.

Václav Zemek z ČSSD pak navázal velmi konsenzuálně, když prohlásil, že souhlasí s naprostou většinou (95 %) uvedených cílů. Podobná ekologická orientace je ale vlastní jen jednomu dílčímu proudu uvnitř různorodé ČSSD.

„Většina členů ani neví, co to znamená trvale udržitelný rozvoj, a málokdo by dokázal uvést něco z našeho ekologického programu,“ poznamenal Zemek. Podle jeho názoru ČSSD potřebuje širší koncepci ekologické politiky.

„Spolupráce se Stranou zelených určitě stojí za další prohloubení, vždyť v Evropě jsou zelené strany obvyklým partnerem sociální demokracie,“ připomněl stínový ministr. Podporu jaderné energetiky pak částečně zdůvodnil ohledy na tradiční voličský elektorát sociální demokracie.

V diskusi s publikem pak Václav Zemek nicméně omezil svou vstřícnost k zeleným, řka, že spolupráce je možná až po volbách, když jsou rozdané karty. Následně se diskutovala témata úsporných zdrojů osvětlení, ekonomika lodní a železniční dopravy, ukládání odpadů z uhelných elektráren či ochrana jírovců před klíněnkou.

Na dotaz novináře Petra Uhla účastníci diskuse přiznali, že vliv firmy ČEZ na politiku České republiky je příliš velký. Jasný a reálný recept na jeho omezení, respektive představu dalšího vývoje skupiny ČEZ společensky žádoucím směrem zatím údajně není k dispozici.

Další beseda, kterou uspořádá MDA ve spolupráci se Zvonečníkem, bude o rizicích geneticky modifikovaných organismů (GMO). Uskuteční se ve čtvrtek 3. března od 17 hodin opět v pražském Lidovém domě.

Účast již přislíbili experti z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, Botanického ústavu Akademie věd ČR a z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity.