Počet pracovních úrazů roste

Hana Holcnerová, ČTK

Bezpečnost práce ohrožují podle vedoucího odboru inspekce práce při ČMKOS Miroslava Kosiny pracovní agentury nekontrolovatelně najímající neproškolené zahraniční pracovníky.

Na následky pracovního úrazu zemřelo loni v Česku 132 lidí, o šest více než v roce 2009. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Státní úřad inspekce práce (SÚIP) v Opavě. Nejvíce smrtelných úrazů se odehrálo ve stavebnictví. Třetina pracovníků, kteří v Česku zemřeli, byli cizinci. V evidenci ovšem nejsou zahrnuti pracovníci, kteří neplatí v České republice nemocenské pojištění.

Při práci se loni zranilo celkem 39 113 lidí, o devět procent méně než v předchozím roce. Podle Kamila Černého ze SÚIP jsou jedním z nejrizikovějších pracovišť staveniště. Na stavbách se loni odehrálo 21 procent všech úrazů.

Podle inspekce nejsou zaměstnavatelé dostatečně informovaní a neznají potřebnou legislativu týkající se bezpečnosti v práci. Od počátku letošního roku vstoupilo v platnost nařízení vlády upravující způsob evidence pracovních úrazů. Evidence pracovních úrazů se netýká jen zaměstnavatelů, ale vlastní úrazy povinně evidují i osoby samostatně veřejně činné nebo jejich spolupracovníci. Kniha úrazů musí být vedena v elektronické nebo listinné podobě. Dokumentace musí být vedena v případech, kdy došlo k pracovní neschopnosti delší než tři dny nebo k úrazu smrtelnému.

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, způsobeným nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním či pro plnění pracovních úkolů. Poškozením zdraví se přitom rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické. Pracovním úrazem ovšem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. V případě pracovního úrazu musí zaměstnavatel zaměstnance odškodnit, každý zaměstnavatel je povinen platit za tímto účelem za zaměstnance pojistné.

Vedoucí odboru bezpečnosti práce Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Mgr. Miroslav Kosina považuje za nejproblematičtější resort stavebnictví a zaměstnávání zahraničních nekvalifikovaných pracovníků. ČMKOS eviduje i úrazy pracovníků, kteří nejsou v České republice nemocensky pojištěni.

ČMKOS podle Kosiny opakovaně upozorňuje radu vlády na nekontrolovatelnou činnost pracovních agentur. Miroslav Kosina k tomu Deníku Referendum řekl: „Agentur práce je okolo dvou tisíc, a není možné je všechny kontrolovat. Najímají zahraniční dělníky, kteří neprošli školením, nemají dostatečnou kvalifikaci, nepoužívají ochranné pomůcky. Hlavně v oblasti stavebnictví je problematická také velká rotace pracovní síly.“ Vysoká úmrtnost zahraničních pracovníků je podle Kosiny neblahým důsledkem agenturní práce. „Jde de facto o námezdní pracovní sílu," dodal Kosina.

Miroslav Kosina Deník Referendum upozornil také na fakt, že Státní úřad inspekce práce je dlouhodobě podfinancován a ani kontrolní pomoc ČMKOS v oblasti bezpečnosti práce nepodchytí všechny nedostatky.

SÚIP řídí ministerstvo práce a sociálních věcí. Pod úřad spadá osm oblastních inspektorátů práce.

    Diskuse