Lesy ČR má hlídat Zámečník, spoluautor rizikové Dřevěné knihy

Jiří Guth

Ekonom Miroslav Zámečník míří do funkce předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky. Pokud bude prosazovat zásady hospodaření podle tzv. Dřevěné knihy, může poškodit lesy, stát i český venkov.

Novým předsedou dozorčí rady Lesů ČR (LČR) bude s největší pravděpodobností ekonom Miroslav Zámečník. „Rada bude o svém novém předsedovi tento týden hlasovat, mé jasné doporučení a přání je, aby v jejím čele byl Miroslav Zámečník,“ řekl týdeníku Ekonom ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS). Ministr má přitom na řízení státního podniku LČR rozhodující vliv, jmenuje jeho generálního ředitele a dvě třetiny členů dozorčí rady.

Miroslav Zámečník, nestraník, je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a od roku 2010 i dozorčí rady Lesů ČR. V roce 2009 byl členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Před volbami do Sněmovny v roce 2010 radil při přípravě volebního programu ODS a zároveň tzv. Ekonomického programu SZ.

Předchozího předsedu dozorčí rady LČR, brněnského advokáta Pavla Blažka, nechal v listopadu 2010 odvolat premiér Petr Nečas kvůli vnitrostranickým sporům. Blažek je totiž místopředsedou ODS.

Miroslav Zámečník je kromě jiného spoluautorem tzv. Dřevěné knihy čili koncepce hospodářské politiky Lesů ČR od roku 2012. Tento dokument je předmětem ostré kritiky menších lesnických a dřevozpracujících podniků, majitelů soukromých lesů a ochránců přírody.

Základním principem hospodaření totiž má být zadávání komplexních zakázek na těžbu a prodej dřeva v modelu P čili při pni. Podle Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD) je toto rozhodnutí výsledkem manipulace s údaji. Správci veřejných lesů ve většině evropských států naopak kvůli ekonomickým výhodám používají model OM, tedy prodej až na odběrném místě.

Ministerstvo deklaruje, že v Dřevěné knize je kladen důraz na posílení kontroly tak, aby stát dostal poctivou cenu za služby i dřevo a byly zcela vyloučeny krádeže dřeva ve státních lesích. Právě část zabývající se způsobem kontroly nad realizací zakázek ale považuje Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů (SVOL) za nejslabší místo návrhu koncepce. „Zaměstnanec smluvního partnera nemůže sám vyplňovat základní dokument o evidenci dřeva. Při výměře lesa 1 500 až 2 000 ha, kterou má revírník LČR na starosti, a při jeho dalších pracovních úkolech je nemožné, aby vykonával důslednou kontrolu objemu vytěženého dřeva. Při použití harvestorových technologií je to jen iluze. Některé další možné způsoby kontroly uváděné v koncepci jsou v praxi zcela nereálné,“ tvrdí předseda SVOL Kučera.

Ministr Ivan Fuksa hodlá Dřevěnou knihu po konzultacích s Národní ekonomickou radou vlády a po meziresortním projednání předložit ke schválení vládě v první polovině února 2011.

AČMD, SVOL, Hnutí DUHA a Sdružení živnostníků v lesním hospodářství však ve společné tiskové zprávě z 22. prosince 2010 vyzvaly vládu, aby Dřevěnou knihu odmítla, vyžádala si její nezávislou oponenturu a také nezkreslené ekonomické vyhodnocení způsobů prodeje dřeva uplatňovaných u Lesů ČR v letech 2008 a 2009. Uvedené organizace dále požádaly ministra vnitra, aby v rámci svého resortu neodkladně inicioval policejní vyšetřování ve státním podniku Lesy ČR, a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby neprodleně rozhodl ve věci podnětů k veřejné zakázce Lesů ČR. Koncepce hospodaření obsažená v Dřevěné knize by vedla k porušování Národního lesnického programu (usnesení vlády č. 1221/2008), koaliční smlouvy a zásad trvale udržitelného ekologického hospodaření ve státních lesích. V důsledku i k likvidaci navazujícího živnostenského podnikání v oblasti lesnických služeb a regionálního dřevozpracujícího průmyslu.

„Jsme přesvědčeni, že není možné schválit koncepci, která nestojí rovnou měrou na všech třech pilířích odpovědného lesního hospodaření — ekologickém, ekonomickém i sociálním,“ uvádějí autoři výzvy.

    Diskuse