Malířský vesmír Václava Boštíka

Johana Lomová

Retrospektiva malířského díla průkopníka abstrakce v českém umění zaplňuje výstavní sály Městské knihovny v Praze.

Obsáhlá přehlídka v Galerii hl. města Prahy je souhrnem Boštíkova díla od raných prací, které navazují na Cezanna, Picassa a další klasiky evropské moderny až po jeho osobitý koncept silového pole se shluky barev a jemnými liniemi.

Václav Boštík (19132005) je jedním z nejvýznamnějších českých umělců. Narodil se v Litomyšli v rodině mlynářů, vystudoval na AVU u Viléma Nowaka, byl členem UB12 a jeho díla jsou zastoupena v řadě českých i zahraničních sbírek.

Expozice je uspořádána chronologicky; rané obrazy ze třicátých let zobrazují vesnický život, mlýny a přírodu. Od čtyřicátých let v umělcově díle narůstá význam abstraktní formy: záznamy energie silového pole, mlhovin a pohybu částic, jimiž tematizuje svět jako živý organismus v kontextu fyzikálních zákonů.

Boštíkovy meditativní obrazy jsou v prosvětleném prostoru galerie řazeny aditivně a tak hustě, že splývají do monotónního proudu a ztrácejí své pověstné charisma. Výstava přesto přináší skvělé obrazy a projasňuje sváteční i všední dny.

Václav Boštík, Městská knihovna — GHMP;

Mariánské nám.1, Praha1; otevřeno úterýneděle 1018 hodin;

výstava potrvá do 9. 1. 2011

    advertisment