Kraj znemožnil užití chemikálie v Brněnské přehradě

Vratislav Dostál, ČTK

Krajský úřad Jihomoravského kraje zastavil povolovací řízení na užití chloridu hliníku při čisticích zásazích proti sinicím v Brněnské přehradě. Podle sdružení Děti Země úřady řeší účelnost a finanční efektivnost použití jednotlivých opatření proti sinicím.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zastavil povolovací řízení na užití chloridu hliníku při čisticích zásazích proti sinicím v Brněnské přehradě. Řízení, které začalo v dubnu, bylo zastaveno na žádost státního podniku Povodí Moravy. Zastavené řízení přivítali ekologičtí aktivisté.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Důvodem zastavení řízení o výjimce je podle sdružení Děti Země skutečnost, že Povodí Moravy se Státním fondem životního prostředí řeší účelnost a finanční efektivnost použití jednotlivých opatření proti sinicím tak, aby bylo cíle skutečně dosaženo a současně nedošlo k negativním vlivům na kvalitu vody a žijících živočichů v přehradě. Fond má podle ekologů na projekt poskytnout kolem 160 milionů korun z celkových cca 236 milionů korun.

„Pokud má fond nějaké pochybnosti, tak ať vše prověří, neboť dát veřejné peníze a na drahé a neprověřené experimenty s nejistým dlouhodobým efektem v době finanční krize není logické,“ myslí si ekologický aktivista Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země, který od počátku podporuje vytvoření Poradního sboru složeného z odborníků i zástupců veřejnosti, aby bylo transparentně zřejmé, které látky a proč a jak drahé se mají používat.

Podle mluvčího kraje Jana Chmelíčka se nyní řeší vlivy a vzájemná propojenost jednotlivých opatření na Brněnské přehradě s cílem co nejméně zatěžovat ekosystém přehrady vnosem cizorodých látek.

Například chloridy hliníku jsou podle Chmelíčka látkou odzkoušenou, která se v České republice běžně používá například na Máchově jezeře. „Nicméně jde o vnos cizorodých látek do přírody, a proto musí být jeho použití v každém jednotlivém případě schváleno. Až o to Povodí (Moravy) požádá, bude povolovací řízení zase pokračovat," doplnil mluvčí kraje.

Zastavení řízení přivítali aktivisté ze sdružení Děti Země. Sdružení bylo účastníkem povolovacího řízení a žádalo, aby chlorid hliníku nemohl být použit.

„Tyto nepřírodní látky pod názvem PAX 18 by se neměly proti sinicím v Brněnské přehradě používat, neboť mají krátkodobou účinnost, a jde tak o zbytečně drahý experiment. Proto vítáme, že se Povodí Moravy, s. p. ani podruhé nepodařilo výjimku z vodního zákona získat,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Boj se sinicemi v Brněnské přehradě přišel v uplynulých letech už na desítky milionů korun a další desítky až stovky bude stát. Na vyčištění má být celkem použito 200 milionů korun, větší část mají pokrýt evropské dotace, investuje do něj i Jihomoravský kraj a Brno.

Děti Země nicméně opakovaně upozorňují, že účinky mnohých uvažovaných chemikálií v boji proti sinicím v Brněnské přehradě jsou jen krátkodobé, a tedy zbytečné, neboť je do ní stále přinášen nežádoucí fosfor a organické látky z jejího povodí. Důkazem je podle ekologů i posudek Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Přehrada byla loni téměř vypuštěná a odhalené břehy odborníci několikrát vápnili. Letos v ní bylo nainstalováno 20 věží, které mísí vodu a provzdušňují ji. Bylo změněno druhové složení ryb chovaných v nádrži a ošetřeno koryto řeky nad přehradou.

    Diskuse