Panorama neuróz naší doby

Jakub Vaníček

Lži Šero Bydlení je první do češtiny přeloženou knihou populárního německého spisovatele Botho Strausse. Příběhy sem zahrnuté se odehrávají převážně v Berlíně devadesátých let a vypovídají leccos o dnešním světě.

Botho Strauss (*1944) patří k významným německy píšícím autorům — studoval divadelní vědu, germanistiku a sociologii. Proslavil se v roce 1972 divadelní hrou nazvanou Hypochondři (1972) a později dramatem Trilogie setkání (1977). Jeho rozsáhlé dílo, čítající více než čtyřicet knih, z nichž téměř polovinu tvoří prózy, eseje a romány, bylo oceněno mnoha prestižními cenami.

Straussovo autorské renomé bylo od počátku syceno nekompromisním kritickým postojem k německé společnosti. Inspiraci autor čerpal mimo jiné z klasických děl antiky, z textů Nietzscheho, Heideggera či Adorna. Své silně antikapitalistické názory postupem času vyměnil za čistou estetiku, kterou považuje za jediný protiklad politického.

První Straussův text přeložený do češtiny vydalo nakladatelství Dauphin. Knihu Lži Šero Bydlení tvoří povídky, monology a scény situované především do Berlína devadesátých let. Příběhy se odehrávají na okraji existenciální izolace nebo skutečnosti a snu.

Svazek obsahuje lehce načrtnuté skici, ale i obsáhlé povídky, tragikomická minidramata nebo brutální scény intimního násilí — autor v nich předkládá panorama neuróz naší doby a provádí čtenáře panoptikem postav, jež jsou zamotány do vlastních lží a fixních idejí.

Jak ale stojí v anotaci, „deziluzi a kulturní pesimismus Botho Strausse kompenzuje svěžest jeho bezprostřední vypravěčské schopnosti, spojené s humorem a poetickou vizí“.

Botho Strauss: Lži Šero Bydlení. Dauphin, Praha — Podlesí 2010.

    Diskuse