Josef Palivec a Věra Linhartová v Torstu

Jakub Vaníček

Dlouhodobě připravované dílo Josefa Palivce se dočkalo dalšího dílu. Jde o soubor korespondence, kterou básník vedl se třemi ženami. Věra Linhartová pod hlavičkou téhož nakladatelství vydává autorský výbor ze studií o moderním umění.

V nakladatelství Torst vyšly dvě knižní novinky. Jednou z nich je Listář 1, třetí svazek Spisů Josefa Palivce. Josef Palivec (1886—1975) byl významným českým básníkem, diplomatem, překladatelem a esejistou. Za druhé světové války se angažoval v protinacistickém odboji a po roce 1948 byl deset let vězněn. Jednou z příčin jeho uvěznění byly zprávy, které Palivec odesílal do zahraničí a v nichž upozorňoval na poměry panující v československých věznicích. V roce 1969 byl rehabilitován, od roku 1971 byl osvobozující rozsudek opět zrušen. Palivec byl vyznamenán francouzským řádem Rytíře čestné legie, neboť jako vyslanec v Paříži dbal o oboustrannou kulturní propagaci mezi Francií a Československem.

Listář obsahuje rozsáhlou korespondenci mezi autorem a jeho ženou Helenou, sestrou bratří Čapků, dále pak korespondenci s Denisou Stravinskou a překladatelkou Zdenkou Pavlouskovou. Kniha je opatřena rozsáhlými komentáři, vysvětlivkami a doslovem. Edičně ji připravili Jiří Rambousek, Jiří Pelán a Stanislava Fedrová. Vychází jako předposlední svazek Spisů Josefa Palivce.

Druhou novinkou je soubor esejů Věry Linhartové nazvaný Soustředné kruhy. Jedná se o autorský výběr, do něhož Linhartová zařadila téměř všechny své eseje o českém a evropském moderním výtvarném umění, literatuře a o japonském umění, myšlení a kultuře. Jednotlivé texty vznikaly buď v 60. letech česky, po roce 1968 francouzsky. Právě ty eseje, které Linhartová psala francouzsky a jež zahrnula do Soustředěných kruhů, vycházejí v českém překladu vůbec poprvé.

Věra Linhartová se, jak je všeobecně známo, po emigraci v roce 1968 vzdala kontaktu s českým prostředím a nestýkala se ani s jinými exilovými umělci. Věnovala se studiu japonštiny, čínštiny a systematicky zkoumala umění Dálného Východu. I z toho důvodu kniha překračuje hranice nejen českého, ale i evropského myšlení o kultuře, umění a světě. Je rozčleněna do oddílů, z nichž každý autorka uvádí vlastním novým úvodním textem. Součástí svazku jsou doslov Marie Langerové, úplná bibliografie díla Věry Linhartové, ediční poznámka Miloslava Topinky a rozsáhlý jmenný rejstřík.

Josef Palivec: Listář 1. Torst, Praha 2010.

Věra Linhartová: Soustředěné kruhy. Torst, Praha 2010.

    Diskuse (0 příspěvků)