Co je opravdu důležité

Zdeněk Bárta

Obecné vědomí identity vyrůstá mimo jiné z lokálních aktivit. Ty mohou být mnohem důležitější než události, kterým věnují pozornost média. Takovou skutečně pozoruhodnou událostí bylo znovuotevření evangelického kostela.

Mainstreamová publicistika vytváří svůj specifický pohled na svět, který je samozřejmě pouhou nepatrnou výsečí skutečného dění kolem nás, často značně odlišnou od toho, co je skutečně zajímavé, pozoruhodné a pro každého z nás osobně důležité. A tak se zde chci podělit o úžasný zážitek z této soboty. Byl jsem totiž pozván k události, která patří právě do toho spektra dějů pro většinový informační proud nezajímavých. A přitom jsou to děje úžasné a nesrovnatelně důležitější než pindy nějakého zrovnaprávěteďministra u Václava Moravce.

V Libkovicích pod Řípem slavnostně znovuotevírali po opravách evangelický kostel. Byla to pro mne opravdová pocta, že jsem u toho mohl být málokteré skupiny lidí z těch, které znám, si totiž vážím tolik jako malého hloučku statečných starých evangelíků v téhle malé obci. A právě oni svou neuvěřitelnou houževnatostí kostel zrekonstruovali.

Přes všechny tragédie a těžkosti, které je v minulosti potkaly, přes dlouhá léta ničivých režimů zločinného nacistického a idiotského komunistického — a je otázkou, který z nich jejich společenství zdeptal na duchu víc přes všechnu vyduchlou současnost, kterou žijeme všichni nyní; přes to všechno a také přes svůj poměrně vysoký průměrný věk drží tahle skupinka pevně svou naději a opravuje kostel zděděný po předcích.

A že těch zlých věcí nebylo v historii obce málo! K těm nejbolestnějším patří ta, která má ještě pamětníky v lednu 1944 přijelo do obce gestapo a zatklo 59 občanů. Ve vesnici se objevil uprchlý ruský zajatec. Nejprve jej nechali skrývat v nějaké kůlně za obcí, potom opatrnost občanů polevila a doslova si jej půjčovali ze stavení do stavení a starali se o něj.

Jeden z uvědomělých občanů však vše udal, Rusa gestapo zatklo a donutilo chodit po domech a ukazovat, kde všude byl hostem. Zatčení byli postaveni před zvláštní soud a většina byla odsouzeno k různě vysokým trestům včetně těch nejvyšších ve středu dne 22. března byli v Praze na Pankráci popraveni: Čeněk Fuksa, starosta obce, Marie Fuksová, jeho manželka, Miroslav Horák z čís. 94, Václav Kunert z čís. 63, Václav Vízner z čís. 97, Růžena Tajflová z čís. 105.

Dodnes vzpomíná dcera Miroslava Horáka, jak ji, jako malé děvče, ruský zajatec u nich doma v kuchyni houpal na kolenou.

Kostel sám je historickou památkou — po vydání tolerančního patentu vznikaly na Podřipsku evangelické sbory třeba v nedalekých Ledčicích a Krabčicích. V samotných Libkovicích, kde se k evangelictví hlásila většina obyvatel, byl postaven v roce 1855 evangelický kostel.

Byl to první evangelický kostel v Čechách, který měl věž a zvony. A to dokonce protiprávně, neboť teprve po šesti letech, vydáním Císařského patentu z roku 1861, byly i nekatolickým církvím povoleny věže a zvony. V roce 1859 pak vznikla v Libkovicích i evangelická škola, prvá škola v Libkovicích vůbec.

V době, kdy je módou se vztekat a naříkat a mít blbou náladu a propadat beznaději — hlouček starých evangelíků nadšeně opravuje kostel, místo aby jej nechal spadnout. Je to pro mnohé možná bláznovství opravovat v této době na vlastní náklady kostel — ale je to bláznovství požehnané.

A soudě podle počtu přítomných při sobotním slavnostním otevírání i podle součinnosti obecního úřadu, školy a místních úžasných zpěvaček z pěveckého sdružení se nabízí i nová naděje. Naděje v to, že by se mohla prolomit pomyslná, a přeci velmi zřetelná zeď ghetta, do kterého se církev za poslední desetiletí dostala tak jako na mnoha jiných místech naší země v Libkovicích, a kostel by se zase mohl stát kulturním i občanským centrem obce.

Možná je to pro někoho zanedbatelná událost. V televizi to nebylo a nepsal o tom ani místní Litoměřický deník. A přece — právě z takovýchhle počinů roste skutečné vědomí identity mnohem víc než ze všeho toho, čím nás krmí většinová média.