Zemřel spisovatel a hermetik Vladislav Zadrobílek

Jakub Vaníček

Ve věku 78 let zemřel Vladislav Zadrobílek, nakladatel a autor publikující pod pseudonymem D. Ž. Bor. Před rokem 1989 Zadrobílek vydal řadu samizdatových titulů, věnoval se studiu hermetismu a alchymii.

Literární tvorba Vladislava Zadrobílka byla silně ovlivněna hermetismem a obsáhlými znalostmi alchymie. Vedle několika básnických sbírek, mezi něž patří například kniha Zadrhlo zahrdlo (1996) nebo Klonování času (2005), za niž byl Zadrobílek nominován na státní cenu za literaturu, byl autorem řady próz s náměty z oblasti hermetismu. Napsal také text věnovaný Otokaru Březinovi nazvaný Dítě andělů: Otokar Březina (2000) nebo českému šlechtici hraběti Šporkovi. O aktivity tohoto významného mecenáše kultury se Zadrobílek hlouběji zajímal a v roce 1999 připravil výstavu nazvanou František Antonín hrabě Špork, významný mecenáš barokní kultury v Čechách.

Zadrobílek svými texty přispíval do Tvaru, Logosu a Analogonu. A právě v nedávno vyšlém Analogonu byl publikován pravděpodobně poslední text ještě během autorova života.

K hermetismu Zadrobílka přivedli autoři jako Ladislav Klíma, Gustav Meyrink nebo nepříliš známý český hermetik Pierre de Lasenic. Zadrobílek se věnoval především alchymii a je považován za jejího předního znalce na přelomu 20. a 21. století. Napsal trilogii, v níž zkoumal počátky lidské kultury.

Před rokem 1989 Zadrobílek vystřídal řadu profesí. Pracoval jako elektrikář, restaurátor, vychovatel, strojník nebo knihař. Významnou práci odvedl i jako vydavatel samizdatových knih: z jeho dílny, signované znakem hada Urobora, vyšly knihy Josefa Váchala, Vladimíra Boudníka či Ladislava Klímy. Z více než tří desítek knih, o jejichž vydání Zadrobílek pečoval, se počítá několik kusů umělecky hodnotných samizdatů. Po roce 1989 Zadrobílek v této činnosti pokračoval. Založil nakladatelství Trigon, které vedl až do své smrti.

Nakladatel a umělec Vladislav Zadrobílek (*1932) publikující pod pseudonymem D. Ž. Bor zemřel v sobotu 11. prosince.