Češi nezvládají dluhy, počet exekucí roste

Marek Homolka

Letos soudy nařídily téměř dva tisíce exekucí denně. Podle exekutorů se lidé zadlužují nezodpovědně.

Počet exekucí v České republice se podle statistik v posledním roce prudce zvýšil. V roce 2009 nařizovaly české soudy téměř dva tisíce exekucí denně. Pro srovnání: za celý rok 2001, kdy byla instituce soudního exekutora zavedena, nařídily soudy celkem 4300 exekucí.

Exekutoři jednají na rozdíl od soudů velmi efektivně, protože jsou na úspěchu provedených exekucí ekonomicky závislí. Právě jejich efektivita ale přivádí řadu lidí do svízelné situace — podle exekutorů zejména ty, kteří se lehkomyslně zadlužili. „Nejčastějšími dlužníky jsou lidé ve věku od dvaceti do třiceti let, tedy generace stržená reklamou, nevedená k odpovědnosti a placení svých závazků," uvedla pro Týden.cz mluvčí exekutorské komory Monika Zajícová.

Mezi nejčastější způsoby exekuce k vymožení peněžitého plnění patří exekuce srážkami ze mzdy a exekuce přikázáním pohledávky. Ta zahrnuje obstavení účtu, přikázání jiné peněžní pohledávky či postižení jiných majetkových práv.

Dalším způsobem exekuce se pak prezentovalo město Chomutov. To řešilo problémy s neplatiči prostřednictvím zabavení části sociálních dávek. V další etapě vyrazili fyzicky zdatnější zaměstnanci finančního odboru přímo do bytů neplatičů, odnesené věci pak byly vydraženy za zlomek jejich hodnoty. Za toto jednání byla primátorka Chomutova Ivana Řápková pokárána ombudsmanem Otakarem Motejlem, radniční exekutoři totiž zabavovali kvůli stokorunové pohledávce majetek v hodnotě několikrát vyšší. „Základním principem, který musí být při vymáhání dlužené částky respektován, je princip přiměřenosti," upozornil Motejl.

Z exekuce jsou navíc vyloučeny věci, které neplatič potřebuje ke svému životu, případně k plnění svých pracovních úkolů. Exekučně zabavit nelze oděv, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten či zdravotnické potřeby, které neplatič potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. Z exekuce je také vyloučena hotovost rovnající se dvojnásobku životního minima.

Exekutorská komora očekává, že by počet soudně nařízených exekucí mohl kulminovat v roce 2011.

Další informace:

Týden.cz Vítejte v exekustánu: Čechy dusí exekuční vlna

Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz

Vše o exekuci www.exekuce-exekutor.cz