Váš nejsilnější zážitek v roce 2010?

Jaromír Dufek

Jaromír Dufek připomíná televizní reprízu provedení Smetanovy Mé vlasti na pražském Staroměstském náměstí v roce 1990. Měl jsem opět možnost prožívat neopakovatelnou atmosféru nadšení z pádu totalitního režimu i radosti z čerstvě nabyté svobody, píše autor.

Jakkoli byl letošek přeplněn spoustou vzrušujících událostí, odpovím bez váhání. Největší dojem ve mně zanechal Koncert vzájemného porozumění, jehož bůhvíkolikátá repríza probíhala 17. listopadu na ČT2, a v němž k provedení Smetanovy Mé vlasti na pražském Staroměstském náměstí spojily v roce 1990 své síly Česká filharmonie, Státní filharmonie Brno a Slovenská filharmonie za řízení muže nejpovolanějšího — Rafaela Kubelíka. Díky této repríze jsem měl opět možnost prožívat neopakovatelnou atmosféru nadšení z pádu totalitního režimu i radosti z čerstvě nabyté svobody. Organizátorům tehdy vycházelo vše, nač jen pomysleli. Jejich záměr se zřejmě zalíbil i samotnému Hospodinovi natolik, že nechal Prahu ozářit sluncem i v 18 hodin, kdy doznívaly poslední tóny Smetanovy symfonické básně. K úspěchu koncertu přispělo nejen počasí, ale i lidé. Všechny spojovala vysoká profesionalita. Platí to o autorech přímého televizního přenosu, kteří citlivě doprovázeli hudbu záběry na pozorně naslouchající početné obecenstvo (v něm nechyběl Václav Havel se svým přítelem Milošem Formanem), na orchestr i na historické objekty, které tvořily přirozenou kulisu jednotlivým básním. V případě Tábora kamery pohotově přiblížily televizním divákům sochu Jana Žižky z Trocnova před památníkem na Žižkově a nenechaly bez povšimnutí ani bílá oblaka letící po modré obloze. Všechny obrazy spojovaly detailní záběry na starce s rozevlátými vlasy, Rafaela Kubelka, který suverénně ovládal obří těleso, jež s neobyčejným soustředěním hrálo Smetanovu oslavu vlasti.

V této souvislosti mi dovolte malou osobní vzpomínku. Několik dnů před pražským koncertem zavítal do Brna Rafael Kubelík, aby si s brněnskými symfoniky projel některé pasáže Mé vlasti. Zkouška se konala v tehdejším Muzeu dělnického hnutí a podařilo se mi tehdy proklouznout do zkušebního sálu. Živě si pamatuji, že Kubelík se těšil u orchestru mimořádnému respektu, všem hráčům tykal a své záměry prosazoval nikoli silou své autority, ale s humorem.

„Chlapci taky jsem hrával na housle,“ pravil při krátkém přerušení Vltavy „a taky jsem si hru snažil usnadnit používáním střední části smyčce, ale tady v zájmu ostrosti tónu užívejte výhradně krajní část smyčce.“

V symfonické básni Z českých luhů a hájů klarinetistovi radil: „Tato část je lidová tancovačka, takže pokud budeš chtít, klidně zvedni klarinet furiantsky nad hlavu, jako to dělávají venkovští muzikanti.“

V Blaníku přerušil Kubelík jednu chvíli dirigování, založil ruce na prsou a zálibně pozoroval tympanistu, muže malého vzrůstu, kterak usilovně buší do tympánů. Muž po chvíli překvapeně vzhlédl k dirigentovi a zřejmě očekával nějakou výtku. Mistr Kubelík se však zasmál a pravil

„Výborně chlapče, s takovým úsilím se to má hrát!“

Není divu, že symfonici Kubelíka milovali.