Jihomoravský kraj počítá s rekordními výdaji

ČTK

Jihomoravský kraj plánuje příští rok rekordní výdaje 6,081 miliardy korun. Rozpočet se schodkem 851 milionů korun již schválili radní, nyní ho ještě musí schválit zastupitelstvo kraje. Rozhodovat o něm bude na zasedání 16. prosince.

Jihomoravský kraj plánuje příští rok rekordní výdaje 6,081 miliardy korun. Schodek 851 milionů korun uhradí především z dvoumiliardového úvěrového rámce, který získal na tři roky loni.

Navýšení výdajů je podle sociálnědemokratického hejtmana kraje Michala Haška způsobeno především naplánovanými investicemi. Letos byly výdaje kraje o téměř půl miliardy nižší, schodek dosahoval asi půl miliardy korun.

Rozpočet už schválili radní, nyní ho ještě musí schválit zastupitelstvo kraje. Rozhodovat o něm bude na zasedání 16. prosince. Podle Haška ještě může dojít k drobným změnám. „Je velice významné, že snižujeme provozní výdaje," uvedl k rozpočtu lidovecký náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Ve struktuře rozpočtu oproti letošnímu roku podle Haška nedojde k dramatickým strukturálním změnám. Největší část rozpočtu bude věnována na oblasti dopravy. Pro tuto oblast kraj vyčlenil více než dvě miliardy korun, následuje školství s 1,221 miliardy a zdravotnictví 614 milionů korun.

Z jednotlivých dotačních titulů obsahuje rozpočet 80 milionů na program rozvoje venkova, celkem 53 milionů půjde do sociální oblasti a 35 milionů do požární ochrany. „Snažili jsme se udržet všechny standardní dotační programy," uvedl Hašek. Na vodovody, čističky a protipovodňová opatření kraj vyčlenil 85 milionů korun.

Z jednotlivých projektů bylo vyčleněno například 217 milionů na domov pro seniory v Brně v Tomešově ulici, 80 milionů na stravovací provoz nemocnice Břeclav nebo 68,3 milionu korun na rekonstrukci pavilonu domova pro seniory v Zastávce.

„Krizi vnímáme jako příležitost. Také v tomto období je nutno investovat. Tímto způsobem se snažíme posílit zaměstnanost v kraji. Dáváme přednost projektům, na které přijdou dotace z nejrůznějších fondů Evropské unie a využijeme také úvěrového rámce Evropské investiční banky," uvedl Michal Hašek. Kraj nepočítá s navýšením dluhové zátěže.

Poslední úvěrová smlouva Evropské investiční banky (EIB) byla sjednána na podzim 2009 do výše 2 miliardy korun. Poprvé z ní bylo čerpáno letos, a to v částce 128 milionů korun. Na příští rok je v rozpočtu plánováno čerpání 963 milionů.

Kraj dále splácí úvěr EIB 1,2 miliardy korun z roku 2005. Letos v této souvislosti uhradil 120 milionů, se stejnou částkou počítá i rozpočet na příští rok. Kromě uvedených úvěrů splácí ještě Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje úvěr od ČSOB 850 milionů.

Na příští rok je v rozpočtu kraje kalkulováno s částkou 74 milionů korun. Podle předsedy finančního výboru kraje Zdeňka Dufka je z pohledu majetku kraje jeho zadluženost nízká. Při přepočtení zadluženosti na obyvatele je podle Dufka Jihomoravský kraj pátým nejméně zadlužených ze všech krajů České republiky.

Podle náměstka hejtmana Stanislava Juránka jednání o rozpočtu vedla spíše k drobným úpravám. Přehodnoceny byly některé investiční akce. Například o zhruba 100 milionů korun byla snížena podpora výstavby archeoparku v Pasohlávkách. „Přehodnotili jsme potřebnost této akce," uvedl Juránek.

Jihomoravský kraj chce nadále podporovat i vinaře. Hašek navrhuje pro příští rok příspěvek pět milionů korun. „Dalších pět milionů do fondu bude muset dát ministerstvo zemědělství. Celkově je to docela podstatná pomoc," uvedl Hašek.

    Diskuse