Problematickou stavbu silnice R49 kryje ministerstvo dopravy

Marek Homolka

V době mezi vánočními svátky bylo zahájeno třetí stavební řízení na rychlostní silnici R49. Plánovaný stavební úsek má spojit města Hulín a Fryšták. Podle organizace Děti Země má ovšem vánoční termín ztížit účast občanských sdružení.

Na stavbu rychlostní silnice R49, která má vést z Hulína na Slovensko, už dva roky nejsou peníze. Ministerstvo dopravy přesto schválilo žádost o stavební povolení na další úsek této stavby v době mezi vánočními svátky. Přičemž žádost o vydání třetího stavebního povolení pro silnici R49 v úseku Hulín-Fryšták již byla na ministerstvo podána na začátku října. „Lhůta pro podání přihlášky do stavebního řízení končí 31. prosince. Tento postup považuji za klasickou ukázku vrchnostensky smýšlejících úředníků, kdy se důležité informace zveřejňují před delšími svátky, takže se o nich občané nemusejí dovědět včas,“ zlobí se Miroslav Patrik, předseda Dětí Země. Jeho podezření potvrzuje i fakt, že dnes na tiskovém odboru ministerstva dopravy na dotazy novinářů nikdo neodpovídal.Podle Dětí Země případ potvrzuje u nás zavedenou praxi, že u velkých dopravních staveb se mezi státním investorem a ministerstvem dopravy nevede stavební řízení dle zákona. Proti oběma dosud vydaným stavebním povolením Děti Země protestovaly. Ministr dopravy však o obou stížnostech dosud nerozhodl, přestože první z nich bylo vydáno už v červenci roku 2008. „Obě stavební povolení pro R49 jsou nezákonná, protože jinak by už byla ministrem Slamečkou dávno potvrzena a naše rozklady zamítnuty,“ upozorňuje Patrik na ministrovu nečinnost za hranicí zákona.V pořadí třetí stavební řízení, jež obsahuje třicet osm stavebních projektů, se podle Patrika opět neobejde bez problémů. Vydání povolení totiž ztěžuje skutečnost, že stavba nemá výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů čtrnácti zvláště chráněných druhů živočichů. Tato výjimka totiž měla být povolena dokonce ještě před vydáním územního rozhodnutí.„Je už téměř pravidlem, že se dopravní stavby schvalují nezákonně, takže hlavně díky občanským sdružením je možné aspoň u některých z nich proti státnímu investorovi a úředníkům nějak účinně zasáhnout,“ dodává Patrik.