Zpráva komise: až čtvrtina doktorátů z Plzně má vady

Marek Homolka

Západočeská univerzita v Plzni zveřejnila závěrečnou zprávu k doktorskému studiu na Právnické fakultě. U čtvrtiny absolventů shledala kontrola závažná pochybení.

Ze třiašedesáti absolventů doktorského studia na Právnické fakultě v Plzni neprošlo kontrolou čtrnáct z nich. Tito absolventi byli dle závěrečné zprávy buď přijati mimo termín přijímacích zkoušek, nebo je zkoušeli lidé bez příslušného vzdělání, přičemž zkušební týmy byly několikrát sestaveny účelově, a to bez schválení vědecké rady fakulty.

Dalším prohřeškem byla nestandardní délka studia, kdy absolventi splnili předepsané studium za velmi krátkou dobu. Kontrola také upozornila na nedostatky v oponentských posudcích či na důvodné podezření z manipulace s prácí po jejím odevzdání.

O osudu problémových absolventů rozhodne prověření kvality obhájené disertace nezávislými odborníky. Pokud i tato kontola nedostatky potvrdí, bude s danými absolventy zahájeno řízení o odebrání titulu.

Další informace:

Týden.cz Právy v Plzni prošlo nestandardně 14 doktorandů