Druhý úder kanadské aktivistky Naomi Kleinové

Jakub Vaníček

Naomi Kleinová je dnes již světoznámou autorkou. Podařilo se jí skvěle popsat zhoubné mechanismy kapitalistické společnosti — v tomto tématu pokračuje i v aktuálně vydané knize nazvané Šoková doktrína.

V edici ZIP, kterou společně spravuje nakladatelství Argo a Dokořán, vyšla pod názvem Šoková doktrína druhá do češtiny přeložená kniha kanadské novinářky a spisovatelky Naomi Kleinové. Kleinová v knize opět využívá metodu, jíž je vlastní poutavý výklad spojený se statisticky zpracovanými daty nebo například rozhovory, a navazuje tak na svůj první titul nazvaný Bez loga.

Bez loga — podtitul Bez prostoru, bez volby, bez práce — je prvním a stěžejním dílem Kleinové. Kniha byla přeložena do téměř třiceti jazyků a prodalo se jí přes milion kusů. Vzhledem k námětu a žánru šlo o fenomenální úspěch.

Šoková doktrína (podtitul Vzestup kalamitního kapitalismu) je v pořadí třetí autorčinou knihou. Kleinová se v ní zabývá vzestupem kapitalistického podnikání, jenž se přímo přiživuje na katastrofických událostech. „Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans… těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jistého typu, jež Kleinová nazývá ,kalamitním kapitalismem‘. Zatímco se postižení vzpamatovávají z otřesu, nadnárodní kapitál se už usídluje na zpustošeném území, a tam, kde před katastrofou stála veřejná zařízení sloužící nejširšímu obyvatelstvu, rostou hotely, kanceláře a další budovy a podniky v soukromých rukou, rozhojňující soukromý kapitál.“

Kleinová v knize mimo jiné upozorňuje na fakt, že právě v době reakce na nějakou šokující událost byla zavedena kontroverzní opatření, která směřují k potlačení práv a svobod obyvatelstva — jindy by ani neměla šanci získat náležitou podporu. Šok je proto také ústředním tématem jejího pojednání. Při přípravě knihy jej studovala jak na úrovni psychologie jednotlivce, tak i chování celé společnosti.

Naomi Kleinová: Šoková doktrína. Vzestup kalamitního kapitalismu. Argo — Dokořán, Praha 2010.

    Diskuse