Papež si píše s Ahmadínežádem, chtějí spolupracovat

Roman Bureš

Papež Benedikt XVI. v odpovědi na dopis íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda poděkoval za nabídku užší spolupráce. Zároveň požádal o zahájení rozhovorů o statusu katolické církve v šiítské zemi a vyzdvihl roli, kterou by měli hrát věřící v boji za mír.

Benedikt XVI. odpověděl zvláštním dopisem Mahmúdu Ahmadínežádovi na nedávnou žádost o sblížení a spolupráci. Papež íránskému prezidentovi poděkoval a ocenil jeho zájem. Zároveň ale vyzval k  jednání o statusu katolické církve v Íránu a k vytvoření speciální komise, která by měla pomoci legalizovat postavení perských křesťanů.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Ahmadínežád zaslal svůj dopis Vatikánu minulý měsíc. Prezident s kontrovezní pověstí původně Svatému stolci navrhoval utužit bilaterální vztahy a jednat o společném postupu v boji s rozšiřující se sekularizací.

„Jsem přesvědčený, že vytvoření bilaterální komise by bylo obzvláště příhodné pro řešení společných zájmů, včetně právního statutu katolické církve v zemi,“ odvětil papež doslova v dopise zveřejněném Vatikánskou tiskovou kanceláří ve čtvrtek.

V Íránu žije přibližně deset tisíc katolíků, kteří mají volnost vyznání, ale Biskupské konferenci země, která je podle křesťanského kanonického práva právnickou osobou, nebyl udělen oficiální status.

Jak Írán, tak Vatikán mají svým způsobem teokratickou formu vlády, jež se odvolává na boží právo a zakládá svoji legitimitu na božím pověření.

Papež v dopise poukázal také na neutěšené podmínky, ve kterých žijí četné křesťanské komunity na Blízkém a Středním východě: „V některých zemích se tato společenství setkávají s diskriminací a dokonce s násilím a nemají právo svobodně a veřejně praktikovat svoji víru,“ napsal přímo.

V záveřečné části dopisu se Benedikt XVI. přihlásil k myšlence, že by věřící měli hrát hlavní roli v šíření míru. „Když se základem politické a sociální aktivity stane podpora důstojnosti lidských bytostí … vytvoří se mezi lidmi pevné a trvalé základy míru a harmonie. Mír je nade vším, je to dar od Boha, ke kterému se modlíme, ale je to také výsledek snah lidí s dobrými úmysly. V této perspektivě věřící všech náboženství hrají zvláštní úlohu,“ uvedl doslova.

Papežova odpověď byla prezidentu Ahmadínežádovi představena v Teheránu již v úterý kardinálem Jean-Louisem Tauranem, její detaily byly zveřejněny ale až ve čtvrtek.

Další informace:

AFP Pope calls for Church status talks with Iran

Vatican News Iran Works on Strengthening Vatican Ties

Catholic News Service Respect for religion is vital for peace, pope tells Iranian leader

    Diskuse