Odboráři získávají veřejnost na svou stranu

ČTK

Podle průzkumu agentury STEM považují za užitečné odborové svazy tři čtvrtiny obyvatel ČR, dokonce i nadpoloviční většina oslovených podnikatelů. To jsou nejvyšší hodnoty od poloviny devadesátých let.

Celkem tři čtvrtiny občanů Česka se domnívají, že odbory jsou potřebné a užitečné, 32 procenta Čechů jsou o tom přesvědčena pevně. Na druhé straně čtvrtina lidí o potřebnosti a užitečnosti odborů v ČR více či méně pochybuje. Vyplývá to z říjnového průzkumu agentury STEM, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

„Z časové řady údajů vyplývá, že současné hodnocení role a významu odborů je poměrně vysoké. Na podobné úrovni se pohybovalo už ve druhé polovině devadesátých let, i když s výkyvy a s největším zaznamenaným poklesem v roce 1999," uvedla agentura STEM. Příznivěji roli odborů hodnotí zejména nezaměstnaní a důchodci a dále lidé pracující v dělnických profesích a zaměstnanci ve veřejném sektoru.

Z údajů STEM rovněž vyplývá, že hodnocení odborů se liší podle vzdělání a sociálního postavení lidí a také podle profese a sektoru, v nichž pracují. Častěji odborům připisují potřebnost a užitečnost lidé se vzděláním bez maturity, zejména vyučení.

U zaměstnanců ve veřejném sektoru se častěji vyskytují jednoznačně kladná hodnocení, méně často naopak uvádějí odpověď „určitě ne". Ještě o něco vyšší hodnocení významu odborů uvádějí důchodci a také nezaměstnaní, u nichž podíl kladných odpovědí převyšuje osmdesát procent. Mírně podprůměrně hodnotí význam odborů studenti.

Jednoznačně nejskeptičtěji se k potřebnosti a užitečnosti odborů vyjadřují podnikatelé a živnostníci. Také u nich ovšem názor, že odbory jsou v Česku potřebné a užitečné, převažuje. Tento názor zastává sedmapadesát procent z nich.

Podle STEMu hodnocení role odborů v ČR jednoznačně souvisí s důvěrou, kterou si odbory dosud vydobyly. Mezi těmi občany, kteří chovají k odborům důvěru, jim téměř všichni připisují potřebnost a užitečnost. Mezi občany, kteří odborům spíše nedůvěřují, je třetina těch, kteří je nepovažují za potřebné a užitečné, a mezi občany určitě nedůvěřujícími odborům jsou jich dvě třetiny.

Výsledky pocházejí z říjnového výzkumu STEM u 1 244 občanů starších osmnácti let.

    Diskuse (0 příspěvků)