Proč jsou léky tak drahé, a proč ne Julínek

Jiří Silný

Velké farmaceutické firmy se nechovají nijak zvlášť odlišně od koncernů působících v jiných oblastech. Třebaže ve srovnání např. s výrobou zbraní působí jejich podnikání sice velmi ušlechtile, přesto je někdy stejně vražedné.

Podnikání ve farmaceutickém průmyslu má zvláštní režim — díky patentové ochraně má silně monopolistické prvky, přináší velmi vysoké zisky, je obtížně kontrolovatelné. Jako v jiných oblastech dochází také zde v posledním desetiletí k fúzím velkých firem a jejich rostoucí dominanci na trhu i posilování postavení vůči vládám.

Toto podnikání má ovšem i svá rizika. Patentování účinné substance odstartuje dvacet let zákonné ochrany patentu, ale teprve pak začínají testy a povolovací proces, který umožní léčiva distribuovat. Zhruba jen každý desátý lék je nakonec schválen k používání. V případě úspěchu následuje osm až dvanáct let skvělých výdělků, protože u nového léku si cenu prakticky určuje výrobce sám. Pak je s velkými zisky konec, protože po uplynutí patentové ochrany kopie léků, tzv. generika může začít vyrábět kterákoli firma. Pravidelně klesá cena generik na dvacet až deset procent původní prodejní ceny značkového léku. Samozřejmě že i tato cena kryje výrobní náklady a přináší přiměřený zisk. Zřejmě neexistuje jiné legální obchodování, kde by u nového výrobku byly garantovány tak pohádkové zisky. Ceny léků představují i ve vyspělých zemích, spolu se stárnutím obyvatelstva, hlavní příčinu krize systému zdravotnictví. V rozvojových zemích jsou ovšem dopady daleko drastičtější.

Na konci devadesátých let žalovalo 39 farmaceutických firem vládu Jihoafrické republiky za šíření levných kopií léků proti AIDS, v situaci, kdy roční náklady na tehdy prodávané značkové léky činily dvanáct tisíc dolarů na pacienta ročně — pro většinu nemocných zcela fantastická částka. Právo na život je právo na život, ale byznys je byznys. Mezinárodní protesty nakonec vedly ke stažení žaloby a dohodě o poskytnutí léků v tomto případě zdarma. Pro firmy to bylo únosnější, než kdyby došlo k precedentu, který by měl obecný dopad. I v rámci dohod TRIPS (ochrana duševního vlastnictví) v systému Světové obchodní organizace sice platí, že v případě výjimečné nouze mají chudé vlády právo nedbat patentových práv, ale takové vyhlášení zároveň znamená přiznat selhání státu. Proto se tomu JAR bránila. V současné době jsou pro řadu rozvojových zemí dostupné jen generické léky masově vyráběné např. v Indii nebo Brazílii.

Farmaceutické firmy odůvodňují vysoké ceny léků obrovskými náklady na výzkum. To neodpovídá tak docela pravdě, protože velká část skutečně účinných nových substancí pochází z univerzitních výzkumných pracovišť (z peněz daňových poplatníků) nebo z laboratoří malých biochemických firem. Koncerny jsou stále více především marketingové mašinérie — náklady na marketing představují obvykle nejméně čtyřicet procent rozpočtu a výzkum a testování spotřebuje jen zhruba polovinu této částky. Obrovské náklady na reklamu jsou nutné, protože většina „nových léků“ uváděných na trh nejsou skutečně novinkami, ale jsou to často jen mírně změněné starší verze, které dostanou nové jméno a hlavně novou patentovou ochranu. Někdy jsou nové léky horší než jejich předchůdci. Je to možné proto, že při testování běžných léků se uznává test vůči placebu (neúčinný přípravek), a nemusí se srovnávat s existujícím lékem stejného zaměření.

K nákladům patří také korupce, lobbování a ovlivňování veřejného mínění. Důležitou roli přitom hrají lékaři, kteří se nechávají různými způsoby podplácet, aby dávali přednost určité značce léků. Prostá úvaha napoví, že skutečně účinným lékům příliš reklamy netřeba.

Výzkum velkých firem je zaměřen velmi selektivně: „Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace bylo mezi 1 393 novými léky, které přišly na trh za dvacet pět let od roku 1975 do roku 2000, jen šestnáct proti tropickým nemocím. Farmaceutický průmysl se při svém výzkumu tedy důsledně řídí podle kupní síly své klientely,“ napsal Jean Ziegler. Daleko lukrativnější je prodej přípravků „životního stylu“ — různých prostředků na hubnutí, vitamínů a dalších doplňků potravin, silikonových vložek do prsou, přípravků zlepšujících sexuální výkony apod.

Koncerny se přirozeně snaží různým způsobem minimalizovat rizika — především pro sebe, až v druhé řadě také pro pacienty. Proto je zvlášť důležitá fáze testování a schvalování léku pro distribuci, při které výrobci usilují o úplnou kontrolu nad výzkumníky, výzkumem, testováním a publikováním výsledků.

Podle pravidel Světového svazu lékařů (Helsinská deklarace) není přípustné testovat nové léky určené na léčbu závažných onemocnění s pomocí placeba podávaného kontrolní skupině, pokud existuje účinný lék. V takovém případě je povoleno jen srovnání účinnosti starého a nového léku. Je prokázáno, že některé farmaceutické firmy ve spolupráci s některými lékaři tato pravidla přestupují.

Americké a evropské firmy testují stále častěji nové léky ve východní Evropě nebo v rozvojových zemích. Důvod je jasný: malá nebo žádná kontrola úřadů a ochotní (lacinější) pacienti a lékaři pomáhají podstatně ušetřit náklady a zvýšit zisky.

Před několika lety byl i u nás k vidění film Nepohodlný režiséra Fernanda Meirellese, který na příkladu testování léků se smrtelnými následky v africkém slumu ukazuje názorně propojení farmaceutického byznysu, korupce a násilí. Film vychází ze skutečných událostí.

Werner a Weiss uvádějí ve své Černé knize značkových firem u známých farmaceutických koncernů např. následující, dobře doložené skutečnosti:

Firma Bayer dovážela suroviny z válečných oblastí, financovala neetické lékové testy, bránila rozvojové zemi při výrobě a prodeji životně důležitých léků, prodávala nebezpečné herbicidy, trpěla dětskou práci u dodavatelů surovin.

Firma Novartis financovala neetické lékové testy, používala neseriózní reklamu, bránila rozvojové zemi při výrobě a prodeji životně důležitých léků.

Firma Pfizer financovala neetické lékové testy se smrtelnými následky, manipulovala daty při testovacích studiích.

O vlivu farmaceutických firem na zdravotní politiku víme své. Náklady na léky, které jsou u nás vyšší než jinde, přispívají podstatně k finančním potížím zdravotnictví, a v podobě rostoucích doplatků představují už i v této bohaté zemi pro řadu pacientů nepřekonatelnou překážku řádné léčby.

Ve volebním obvodu Brno-venkov usiluje o znovuzvolení senátor Tomáš Julínek, s jehož jménem jsou spojovány asociální zásahy do zdravotnictví. Nevím, jaký je lékař, ale snad lepší než politik. Jeho protivník, dr. Jan Žaloudík, je lékař renomovaný a zřejmě bude i lepší senátor. Kdybych měl možnost, volil bych v druhém kole jeho.

Kampaň organizace Lékaři bez hranic za dostupnost léků