Iuridicum Remedium: nový portál o shromažďovacím právu

Jan Miessler

Podle právníků z Iuridicum Remedium by v České republice právo na shromažďování mohlo fungovat lépe.

Přestože by se v demokratickém režimu měla lidská práva pouze rozšiřovat a nikoliv omezovat, současná morální panika podle právnického sdružení Iuridicum Remedium tuto tendenci problematizuje. Sdružení proto v rámci svého projektu spustilo internetový portál o shromažďovacím právu, který má sloužit jako zdroj informací o legislativě související s veřejným shromažďováním.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Portál obsahuje odkazy na domácí i zahraniční právní předpisy, klíčová rozhodnutí soudů, odpovědi na nejčastější otázky a také konkrétní případy, kdy právníci Iuridicum Remedium konzultovali například formu protestu s občanskými aktivisty. Jedním z cílů sdružení je totiž podle internetových stránek projektu obrana proti svévoli správních úřadů ve věcech pokojného shromažďování. Iuridicum Remedium proto byli konzultováni a zastupovali jednotlivce i organizace v různých správních řízeních. Šlo například o hnutí Ne základnám, pochod gayů a lesbiček Queer Parade nebo Týden neklidu, který letos uspořádali squatteři.

Právníci z Iuridicum Remedium upozorňují, že navzdory všeobecně rozšířené představě se veřejná shromáždění "nepovolují", ale pouze oznamují. Veřejná správa má pouze možnost ze závažných důvodů shromáždění zakázat. Svoboda shromažďování totiž patří mezi základní lidská práva.

"Je nutno přiznat, že právní i faktická úroveň shromažďovací svobody v ČR v porovnání s evropskými zeměmi, natož s USA, není valná a navíc se stále zhoršuje," uvádí Iuridicum Remedium, podle kterého by právo na shromažďování nemělo být upíráno nikomu, bez ohledu na politické názory.

Další informace:

Iuridicum Remedium Portál Shromažďovací právo

    Diskuse