Petici proti genetickým modifikacím podepsalo přes milion Evropanů

Jiří Guth

První formální občanská iniciativa Evropské unie už má více než 1 100 000 podpisů ze všech členských států EU. Požaduje moratorium na povolování geneticky modifikovaných plodin v Evropské unii a zlepšení systému povolování. Jak zareaguje Brusel?

Evropskou petici požadující moratorium na další povolování geneticky modifikovaných plodin — respektive geneticky modifikovaných organismů, GMO — již koncem září podepsalo přes milion občanů Evropské unie. V pondělí 11. října 2010 počet signatářů přesáhl číslo 1 108 000.

Jedná se o první takzvanou občanskou iniciativu v právním (unijním) smyslu slova. Jakožto formální institut ji zavedla Lisabonská smlouva.

Jejím smyslem je umožnit občanům Evropské unie přímé zapojení se do unijního legislativního procesu. Základní podmínkou je právě podpis alespoň jednoho milionu lidí nejméně z devíti členských států EU. Podpisy pod peticí proti GMO přitom pocházejí ze všech 27 členských států.

Podle socioložky Terezy Stöckelové jsou předmětem první celoevropské petice právě GMO z několika důvodů. ,,Jednak je důvodem samotná mobilita a praktická neomezitelnost geneticky modifikovaných plodin ve volné přírodě a jednak to, že právní úprava GMO byla v podstatě od počátku konstruována jako evropská, respektive komunitární,“ uvedla socioložka pro Deník Referendum. Podle Stöckelové má tak odpor proti GMO logicky evropský rozměr.

Prováděcí předpisy k občanské iniciativě se nicméně teprve projednávají. Další postup orgánů Evropské unie tedy zatím není úplně zřejmý. Organizace Greenpeace, která ve spolupráci s aktivistickým serverem Avaaz.org petici organizuje, už dosažení milionu podpisů ohlásila předsedovi Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi a chystá i slavnostní osobní předání petice s podpisy.

Mluvčí komise zatím pouze sdělil, že ,,petice o zákazu pěstování GMO v EU nebude v žádném případě v Komisi brána na lehkou váhu". Lze předpokládat, že po formálním předání bude petice podrobena tzv. testu přijatelnosti co do formy i obsahu.

Následně by Evropská komise měla čtyři měsíce na to, aby vydala své stanovisko ve věci. Petice má dva hlavní požadavky: zastavit povolování dalších GMO v Evropě do dalších bezpečnostních zkoušek a současně zásadně změnit systém tohoto povolování. Signatáři požadují ustavení ,,nezávislého odborného a etického orgánu".

Existující Evropský úřad pro bezpečnost potravin — anglickou zkratkou EFSA — nemá z více důvodů důvěru mnoha obyvatel Evropské unie, respektive jejich ochranářských a spotřebitelských organizací.

Petice byla sepsána a sběr podpisů byl zahájen letos v březnu. Impulsem bylo povolení pěstovat v Evropské unii geneticky modifikovanou odrůdu brambor pro průmyslové účely označovanou jako Amflora.