Petici proti genetickým modifikacím podepsalo přes milion Evropanů

Jiří Guth

První formální občanská iniciativa Evropské unie už má více než 1 100 000 podpisů ze všech členských států EU. Požaduje moratorium na povolování geneticky modifikovaných plodin v Evropské unii a zlepšení systému povolování. Jak zareaguje Brusel?

Evropskou petici požadující moratorium na další povolování geneticky modifikovaných plodin — respektive geneticky modifikovaných organismů, GMO — již koncem září podepsalo přes milion občanů Evropské unie. V pondělí 11. října 2010 počet signatářů přesáhl číslo 1 108 000.

Jedná se o první takzvanou občanskou iniciativu v právním (unijním) smyslu slova. Jakožto formální institut ji zavedla Lisabonská smlouva.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Jejím smyslem je umožnit občanům Evropské unie přímé zapojení se do unijního legislativního procesu. Základní podmínkou je právě podpis alespoň jednoho milionu lidí nejméně z devíti členských států EU. Podpisy pod peticí proti GMO přitom pocházejí ze všech 27 členských států.

Podle socioložky Terezy Stöckelové jsou předmětem první celoevropské petice právě GMO z několika důvodů. ,,Jednak je důvodem samotná mobilita a praktická neomezitelnost geneticky modifikovaných plodin ve volné přírodě a jednak to, že právní úprava GMO byla v podstatě od počátku konstruována jako evropská, respektive komunitární,“ uvedla socioložka pro Deník Referendum. Podle Stöckelové má tak odpor proti GMO logicky evropský rozměr.

Prováděcí předpisy k občanské iniciativě se nicméně teprve projednávají. Další postup orgánů Evropské unie tedy zatím není úplně zřejmý. Organizace Greenpeace, která ve spolupráci s aktivistickým serverem Avaaz.org petici organizuje, už dosažení milionu podpisů ohlásila předsedovi Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi a chystá i slavnostní osobní předání petice s podpisy.

Mluvčí komise zatím pouze sdělil, že ,,petice o zákazu pěstování GMO v EU nebude v žádném případě v Komisi brána na lehkou váhu". Lze předpokládat, že po formálním předání bude petice podrobena tzv. testu přijatelnosti co do formy i obsahu.

Následně by Evropská komise měla čtyři měsíce na to, aby vydala své stanovisko ve věci. Petice má dva hlavní požadavky: zastavit povolování dalších GMO v Evropě do dalších bezpečnostních zkoušek a současně zásadně změnit systém tohoto povolování. Signatáři požadují ustavení ,,nezávislého odborného a etického orgánu".

Existující Evropský úřad pro bezpečnost potravin — anglickou zkratkou EFSA — nemá z více důvodů důvěru mnoha obyvatel Evropské unie, respektive jejich ochranářských a spotřebitelských organizací.

Petice byla sepsána a sběr podpisů byl zahájen letos v březnu. Impulsem bylo povolení pěstovat v Evropské unii geneticky modifikovanou odrůdu brambor pro průmyslové účely označovanou jako Amflora.