Proměnná prohlášení, konstantní Kalousek

Marta Nachtmannová

Radek John je vlastně dost zajímavý politik, neboť jeho vystoupení a výroky jsou skoro vždy zábavné a těžko uvěřitelné. Nejinak tomu bylo v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Chcete recept na rychlý, lehký a laciný kritický článek? Vyberte cokoli z toho, co Radek John za posledních sto dnů řekl, udělal, neřekl či neudělal, okořeňte odkazem na zjevné rozpory s předvolebními sliby a ozdobte pár povzdechy. Kdo má rád ostré, přidá i pár slov od plic.

V duchu hesla doby „musí se šetřit, aby byl růst“ je základní surovinou této glosy vystoupení Radka Johna v Otázkách Václava Moravce 10. října 2010. Podle bývalého ministra vnitra Františka Bublana si Radek John neumí coby místopředseda vlády dupnout a odvrátit přehnaný škrt v rozpočtu svého ministerstva. Jistě, hra o omezené zdroje provází každé sestavování rozpočtu, nicméně na téhle partii je netypické to, že požadavek místopředsedy vlády nezastaví rázná pravice vládního předsedy, ale stručná hádanka z úst řadového ministra financí. „Tak tady máte rezorty. Z kteréhopak resortu si vezmete pět miliard?“ zeptal se prý Johna Kalousek.

Ten Kalousek, jehož TOP09 ve svém volebním programu (koncipovaném jako programové prohlášení vlády) tvrdila následující: „Vláda považuje Policii České republiky za klíčovou instituci ochrany života a majetku občanů. Vláda považuje místní útvary Policie ČR za základ policejní práce pro občana. Proto rozpočtové priority resortu budou směřovat především do této oblasti.“ Policie byla prioritou i volebního programu Johnových Véčkařů: „Strana Věci veřejné si je vědoma nezastupitelné role Policie České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, jelikož bezpečnost a respekt k právu zajistí pouze a jedině kvalitní a profesionální policisté hrdí na svoji práci.“ Povolební programové prohlášení vlády předvolební velká slova už poněkud krotí: „Vláda dokončí reformu Policie ČR v moderní bezpečnostní sbor. Podle možností rozpočtu bude pokračovat modernizace základních policejních útvarů a vybavení policistů.“

Rok 2011 je pro vnitro nejspíš rozpočtově zpečetěn. Tedy seškrtán. Bývalý ministr Bublan se proto zajímal o podobu rozpočtu na roky následující. Od Johna se mu dostává nadšeného ujištění, že rozpočet vnitra bude v letech 2012 a 2013 navyšován a je to tutovka, protože na to má čestné slovo, které bere velmi vážně. Po určitém vykrucování ohledně toho, čí je to čestné slovo, zda premiérovo či někoho jiného, John sdělil, že jde o čestné slovo Kalouskovo.

O chvilku později ministr John vysvětlil, že výsluhy policistů budou zdaněny, protože ministr Kalousek „bere výsluhu jako každou nezdaněnou věc v této zemi, kterou chce zdanit“. Principiálně jde o zcela legitimní variantu rozpočtových příjmů, ale překvapuje u stran, které před pár týdny lákaly voliče na vějičku nízkých daní a sliby čestnosti, mravnosti a dodržování slibů.

Ale aby nedošlo k mýlce, že snad něco mezi VV a TOP09 neklape, připomeňme, že Kalouskovu roli rámcově předjímal volební program Věcí veřejných: „Protože v dnešní době již nelze rozdělovat nebezpečí na vnitřní a vnější, nelze mít dva (ne)spolupracující ministry; je potřeba, aby docházelo k rychlým rozhodnutím týkajících se hrozeb, které ohrožují Českou republiku.“ To, že za pomalu se rozkoukávající dočasné vládní externisty činí rychlá rozhodnutí konstantní vládní internista, tedy není výrazem sporu, ale projevem fungující vládní spolupráce.