Vláda se bude zabývat návrhem ČSSD na omezení lichvy

ČTK

Vláda ve středu posoudí návrh opoziční sociální demokracie o spotřebitelském úvěru, který by měl omezit lichvu. Zatím není jasné, jaké stanovisko k návrhu zaujme.

Vláda ve středu posoudí návrh opoziční sociální demokracie o spotřebitelském úvěru, který by měl omezit lichvu. Zatím není jasné, jaké stanovisko k němu zaujme, v návrhu usnesení vyslovila několik připomínek.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Kabinet Petra Nečase například požaduje upřesnění paragrafu, který vládě ukládá stanovit maximální roční procentní sazbu nákladů (RPSN). Obdobnou novelu předložila ČSSD již loni na jaře, poslanci ji ale do voleb nestihli schválit.

Návrh počítá s omezením nejvyšší možné RPSN. Ta představuje objem plateb od dlužníka k věřiteli nad rámec samotné jistiny. ČSSD navrhuje, aby její horní hranici stanovovala vláda nařízením. Opírala by se přitom o průměrné hodnoty této sazby, které by měla zveřejňovat Česká národní banka. Ta by podklady pro výpočet uvedených průměrných hodnot získávala z údajů od věřitelů. Jim novela ukládá novou povinnost, aby právě centrální bance a České obchodní inspekci (ČOI) předkládali údaje o nově poskytnutých spotřebitelských úvěrech.

Návrh vládního usnesení ovšem takový systém kritizuje. Podle dokumentu by dal vládě neomezenou pravomoc stanovit úrokovou míru bez vazby na reálné ekonomické ukazatele. Úřad navíc zdůrazňuje, že tyto ukazatele se mohou měnit rychleji než jednou za rok.

„Zmocnění by proto mělo obsahovat meze, ve kterých se má vláda při vydání nařízení vlády pohybovat," stojí v návrhu usnesení. Stejně tak dokument kritizuje, že v novele se nijak neřeší, od jakého okamžiku by měli věřitelé vyhlášenou RPSN respektovat.

Návrh vládního usnesení odmítá také to, že by věřitelé měli ČNB a ČOI poskytovat údaje o uzavřených smlouvách. Podle návrhu totiž ČNB nemůže určovat pravidla pro předkládání údajů subjektům, které nepodléhají jejímu dohledu.

Novela také vylučuje institut individuálního rozhodce. Teprve pokud vypukne spor, budou se moci obě dvě strany dohodnout, že svůj spor budou řešit u rozhodčího soudu.

Pokud se dlužník s věřitelem na rozhodčím soudu nedohodnou, půjdou k řádnému soudu. Zde návrh vládního usnesení podotýká, že tento postup je pouze částečným řešením problému. Zdůrazňuje zároveň, že vláda připravuje širší novelu zákona, v níž chce řešit kvalifikaci rozhodců, jejich evidenci a dohled nad nimi.

    Diskuse