V Olomouci povedou dialog mezi teoretiky a praktiky spotřební kultury

Jana Mahelová

Nejen o vztahu umění a spotřební kultury budou hovořit na olomoucké konferenci vědci zastupující celou řadu oborů. Samostatným tématem bude i spojení akademické a komerční sféry.

Ve dnech 7.—9. října se bude v prostorách Uměleckého centra Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konat konference Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. Zúčastní se jí přibližně padesát evropských i mimoevropských kapacit z akademické i komerční sféry. Na konferenci budou diskutovat na téma spotřební kultury. To podle pořadatelů dosud nebylo na české univerzitní půdě pojednáváno adekvátně a systematicky.

„V České republice — a ve východní Evropě obecně — existuje určitá propast mezi akademiky, kteří spotřební kulturu studují, a praktiky, kteří ji — tu lépe, ale častěji spíš hůře — utvářejí. Prvním nutným krokem k překročení této propasti je nalezení platformy pro otevřený dialog mezi těmito dvěma stranami,“ říká Jaroslav Cír, zakladatel marketingové agentury Perfect Crowd a zástupce komerčního sektoru v organizačním týmu konference.

Na týž problém poukazuje také dr. Pavel Zahrádka, když definuje cíle, jež si konference klade: „Spotřební kultura se fakticky studuje a zkoumá, nikoli však na univerzitách, ale v komerčním sektoru. Důsledkem toho dochází k privatizaci poznání, mluvíme o tzv. vědě ve stínu, což je v rozporu s Popperovým ideálem vědy jako otevřeného a kritického diskursu. Tato konference má být protiváhou vědy ve stínu, konfrontací a spoluprací akademiků (z oblasti humanitních a sociálních věd, které v české společnosti zápasí o svou legitimitu, protože stále existují hlasy, které se ptají, zda jsou dostatečně vědecké a prospěšné) a aplikační sféry. Nechceme ale zapomenout ani na kritickou analýzu spotřební kultury a zároveň tak hodláme podpořit autonomii univerzit.“

V rámci několika tematických sekcí — Aesthetics of Consumer Culture, Consumption Patterns, Market Research and Making of Markets, Consumption and Media, Consumption and Social Distinction, Marketing Communication and Culture, Critique of Consumer Society — prosloví své příspěvky vědci, kteří by možná za jiných okolností těžko hledali příležitost pro vzájemnou diskusi. Ze zúčastněných je nutné vyzdvihnout filosofku a teoretičku feminismu Kate Soper, estetika a profesora moderní německé literatury Heinze Drügha, sociologa Kai-Uwe Hellmanna, Sørena Askegaarda, který vyučuje marketing — spolu s nimi se na konferenci představí řada dalších vědců z různých oborů.

Přednášející se ve svých příspěvcích dotknou problematiky estetiky spotřební kultury a v souvislosti s tím vztahu umění a spotřební kultury, marketingu a ekonomiky pozornosti. Budou se zabývat kritikou spotřební společnosti, mj. jejími sociálními, ekonomickými, estetickými a morálními důsledky, komodifikací žitého světa a veřejného prostoru nebo novými sociálními hnutími. Nevyhnou se ani nejasnému vztahu mezi vzrůstající spotřebou a nejednoznačně se vyvíjejícím pocitem životního štěstí. Zvlášť podnětným může být pro diskusi téma spojení akademické a komerční sféry ve výzkumu spotřebního chování, jež jsou posledním tematickým okruhem konference.

Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a konference je také oficiální součástí celoevropské kampaně Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jednacím jazykem konference bude angličtina.

Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. Pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 7. - 9. října.

    Diskuse