Lobbistické skupiny blokují potřebné reformy zemědělství v OSN

Roman Bureš

Ředitel jednoho z odborů zemědělské agentury OSN se nechal otevřeně slyšet, že velké potravinářské společnosti lobbují proti důležitým reformám, které by mohly zlepšit zdraví lidí a stav životního prostředí. Jedná se o jev, na který aktivisté upozorňují už řadu let.

Ředitel jednoho z odborů organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) na každoročním zemědělském summitu v Londýně varoval, že lobbování velkých potravinářských společností blokuje důležité reformy, které by mohly celkově zlepšit zdraví lidí i stav životního prostředí.

Veřejný komentář Samuela Jutziho, ředitele divize živočišné produkce a zdraví FAO, potěší zejména nezávislé organizace a aktivisty, kteří si již dlouho stěžovali na to, že nadnárodní zemědělské společnosti a výrobci potravin mají příliš velkou moc nad rozhodnutím politiků ohledně regulace potravinářského průmyslu. Ten je údajně největším světovým spotřebitelem pitné vody, velkým zdrojem znečištění, jedním z největších ohrožení biodiverzity, spolupůvodcem rostoucí obezity v populaci bohatých zemí a nemocí v chudých státech.

Jutzi prohlásil, že lobbistické skupiny často „zpozdily přijetí důležitých opatření i o několik let a oslabily potřebná zlepšení“. Jejich práce byla navíc usnadněna tím, že FAO pracuje na bázi konsenzu, takže ke spolupráci stačilo přemluvit pouze pár národních vlád, dodal.

„Jsem již dvacet let v této multilaterální organizaci, která se snaží vytvořit pravidla pro dobré zemědělství, ale která neřeší opravdové problémy kvůli vlivu lobbistů, prosazujících zájmy těch skutečně mocných subjektů,“ řekl Juzti doslova a srovnal neschopnost FAO vyřešit zásadní otázky k neúspěchu klimatického summitu v Kodani.

Bez jasných akcí a reforem zemědělství nebude podle Jutziho možno dosáhnout plánovaného zdvojnásobení světové produkce potravin do roku 2050 bez toho, abychom narazili na nedostatek vody, půdy a energie.

Ředitel divize živočišné produkce a zdraví FAO poté v rozhovoru pro deník Guardian uvedl případy, kdy měl podezření ze zásahu lobbistických skupin. Například v roce 2006 po zveřejnění zprávy, že chov dobytka byl zodpovědný za třetinu všech skleníkových plynů vyprodukovaných činností člověka — „nevěřili byste, jak moc a často na nás útočili,“ řekl Jutzi, ale odmítl uvést jména společností nebo zemí.

Joyce d'Silvaová, ředitelka pro státní spolupráci organizace Soucit ve světovém zemědělství (CIWF), pro anglický list doplnila: „Organizace jako CIWF se snaží vést dialog s FAO a dalšími mezinárodními agenturami. Bohužel naše možnosti jsou omezené a nemůžeme se srovnávat s financemi nadnárodních korporací nebo rozpočty vlád, které nejsou iniciativám na zlepšení podmínek zvířat nakloněny.“

„Je děsivé, že omezené zájmy jednoho komerčního sektoru mohou mít více vlivu než organizace, které reprezentují hodnoty a aspirace milionů občanů,“ uvedla d'Silvaová dále.

Tim Lang, profesor potravinové politiky na City University v Londýně, potvrdil, že podobné praktiky se v politice vyskytují již desítky let.

„Posledních pětadvacet let tu máme ekonomické paradigma, které věří, že budoucností je trh a globální mocnosti, ale ty globální mocnosti nejsou státy, ale společnosti,“ řekl doslova. „To, co pan Jutzi popsal, je ritualizovaný způsob jednání. Bylo by udivující, kdyby si toho nevšiml. Každopádně je skvělé, že o tom veřejně promluvil,“ dodal Lang.

Další informace:

The Guardian Corporate Lobbying Is Blocking Food Reforms, Senior UN Official Warns