Prohlášení odvolaného městského výboru TOP 09 v Liberci

Redakce DR

Městský výbor TOP 09 v Liberci je už odvolán. Podle všeho vadil zájmům místní ODS, se kterou nechtěl po volbách do koalice. Volební zmocněnec starého vedení ještě stihnul vyškrtnout z kandidátky jejího lídra, nového předsedu dr. Nečesaného.

Vážené dámy, pánové, kolegové z TOP 09, voliči,

chtěli bychom se vyjádřit k nastalé situaci v liberecké TOP 09. Je nutné vrátit se o nějaký čas (zhruba o 2 měsíce zpět), aby bylo možné osvětlit příčiny, které vedly k rozhodnutí volebního zmocněnce, pana Karla Forejta, k činu, který tak výrazně rozrušil veřejnost vně i uvnitř TOP 09. V době sestavování kandidátky a intenzivní přípravy volební kampaně se začal objevovat ve společnosti členské základny člověk J. L., prezentující se jako podporovatel TOP 09, s názory, které vedly k ovlivňování jednotlivých členů TOP 09. Posléze se začal prezentovat stále více v blízkosti MUDr. Nečesaného, který z pozice lídra podporoval jeho linii i připomínky, kterými ovlivňoval řízení stranické práce. Z pozice městského výboru jsme upozorňovali volebního lídra, že tento člověk se značně kontroverzní minulostí je potenciálně velkým ohrožením nejen pro jeho osobu, ale i pro TOPku jako takovou.

Naše upozorňování bylo bagatelizováno, tento člověk se naopak začal účastnit i vnitřních stranických jednání, např. volebních štábů i jednání pracovních skupin. Na těchto jednáních se mimo jiné řešily i interní informace týkající se mapování situace a kauz na liberecké radnici a dotvoření volební strategie. Situace došla tak daleko, že jednotliví členové TOP 09 byli zváni tímto člověkem k individuálním schůzkám, kde jim byly pokládány otázky o osobních ambicích a jejich cílech v rámci jejich budoucí práce v komunální politice. Svolávání pracovních skupin se uskutečňovalo v sídle firmy tohoto člověka za účasti dalších lidí vně TOP 09. Během těchto jednání se stále více objevovala prezentace koaliční dohody s ODS jako nejlepší možné varianty povolebního uspořádání. Městský výbor svým usnesením ze dne 30. srpna 2010 vyjádřil jasné stanovisko a distancoval se od těchto praktik, a v rámci své kompetence znemožnil jednání v prostorách firmy pana J. L., přítomnost nečlenů TOP 09 na všech stranických jednáních a vymezil kompetence jednání za stranu.

Pan Nečesaný vyslovil nevoli s tímto rozhodnutím a oficiálním emailem všem členům liberecké TOP 09 oznámil, že respektuje usnesení městského výboru, ale že se dalších jednání bude zúčastňovat sporadicky z důvodů pracovní vytíženosti. Realita byla taková, že od té chvíle se již nezúčastnil ani jediného jednání. Máme potvrzeno, že schůzky v sídle výše jmenované firmy i s individuálními jednáními některých členů pokračovaly. Městský sněm již pouze dokončil zřejmý záměr. Jediné, co chybělo ke zdárnému prosazení tohoto záměru, bylo získání pravomocí lídra kandidátky a některých členů „uzavřít tu správnou koalici“. K tomuto účelu bez skrupulí použili i hlas kontroverzního Jiřího Ježka a cirka pěti jeho příznivců. Je paradoxní, že právě většina těchto lidí hlasovala na posledním regionálním sněmu pro návrh na jeho vyloučení.

Závěr?

Necháváme na uvážení Vás všech. Jsme pouze lidé, kteří se v TOPce snažili prosazovat tu naději, že se dá politika dělat jinak. Nestojíme o funkce a ani nemáme ambice mířit do jakýchkoliv vyšších míst. Jedinou naší ambicí je zamezit z pozice, která nám to umožní, těmto lumpárnám. Akt pana Forejta bereme jako poslední možnost, jak zamezit těmto nepravostem. Jsme poslední, kdo by chtěli TOPku poškodit. Jsme přesvědčeni, že toto jediné bylo straně TOP 09 i voličům v Liberci ku prospěchu a zabránění budoucí diskreditace strany, která si to opravdu nezaslouží. V činu pana Forejta vidíme veliký kus osobního hrdinství vzhledem k tomu, že tento akt zasáhl zásadní měrou do jeho osobního života i bezpečí.