Hoax a plynové pece

Zdeněk Bárta

E-maily, které šíří rasistickou nenávist, se internetem valí jako lavina. Posílají si je i lidé, kteří by snad nesouhlasili s exterminací celých skupin obyvatelstva. Proč to tedy dělají? Měli by se zamyslet.

Minulý týden mi byl mi zaslán lživý hoax ohledně romských starobních důchodů, s fingovaným odesílatelem — jakoby úředníkem v sociálních službách — a s fingovanými, nesmyslně vysokými částkami, vyplácenými údajně Romům, kteří nikdy nikde nepracovali. Text je nejen lživý — viz informaci MPSV, ale podle mého soudu naplňuje znaky trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 Trestního zákoníku, za který hrozí pachateli až tři roky vězení. 

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Zdůrazňuji trestnost podobných e-mailů proto, že mi podobný text přišel již podruhé za půl roku, a zejména proto, že si jej přeposílají i lidé, od kterých bych to nikdy nečekal, takoví „slušní“ tátové a mámy, co by si nikdy nepřipustili, že vlastně šíří texty vedoucí nejen k upalovaným Natálkám, ale před pár desetiletími takové a podobné rozněcování nenávisti a závisti skončilo Osvětimí a dalšími továrnami na smrt, a to nejen pro Židy.

Dokonce mi od jednoho přítele, takto homosexuála, který by skončil za nacismu s růžovým vinklem v koncentráku také, přišla kupa „překvapivých“ informací o tom, jak Romové smrdí, nemyjí se, nepracují, tyjí z našeho potu a naší krve a nedá se to s nimi vydržet. A hlavně — píše mi přítel gay — jak jsou ti Romové hnusně jiní než většinová společnost.

Rostoucí nechuť většinové společnosti k Romům a na této nechuti parazitující populismus všelijakých politických VIP kreatur začíná být alarmující. Z této situace jsou jediná dvě možná východiska. Buď ona řízená, výše zmíněná fyzická likvidace většiny tohoto etnika, tedy konečné řešení romské otázky, nebo konečně zahájení kvalitní, cílené sociální politiky státu. Kvalitní, a tudíž do jisté míry i nákladné —  mockrát již ale bylo vyčísleno, že bezpečnostní, zdravotní a sociální důsledky stále větší pauperizace „nepřizpůsobivých“ pod hesly všelijakých těch „nulových tolerancí“ jsou mnohem nákladnější než rozumná sociální práce s nimi, kterou nikdo až na pár neziskovek u nás nedělá.

A k té nákladnosti sociálních programů a k tomu, jak ti Romové tyjí z nás bílých: je vždycky zajímavé pozorovat, jaký poprask vzbudí pár tisícovek sociálních dávek a s jakým klidem si necháme před nosem krást bílými límečky, které často kryjí svou korupci právě podněcováním k rasismu, sumy o několik řádů vyšší, aniž bychom hnuli brvou — natož zadkem — a šli proti tomu protestovat. Miliarda sem, miliarda tam — jako by to byly stokoruny. A přitom: miliarda je tisíc milionů!!

Samozřejmě, ze díky rozvinutému sociálnímu státu, ve kterém je garantována určitá míra solidarity — fungující všude v civilizovaném světě — dostanou důchod či jiné minimum přijmu i ti lidé, kteří nepracovali — tedy i lidé dlouhodobě nezaměstnaní, nemocní, handicapovaní — prostě neproduktivní.

Je to výdobytek naší křesťanské civilizace, která díky svému důrazu na solidaritu s lidmi s jakýmkoli handicapem, ať psychiatrickým, tělesným, či sociálním, nenecháváme umírat hlady, ani je nelikvidujeme, jakkoli by to bylo lacinější a jakkoli by si to řada „bílých“ občanů ve skrytu duše přála. Míra rasismu u nás začíná být alarmující.

Vsadím se, pouze vsadím, protože od roku 1990 se nevede statistika národnosti či menšiny v ČR, a nikdo tedy nemůže argumentovat čísly, kolik je Romům vypláceno, protože tato čísla neexistují, že pronájem naprosto zbytečných Grippenů, které od nás nikdo nepožadoval v rámci našich závazků v NATO, nás přijde na mnohonásobně víc peněz než sociální dávky pro sociálně slabé a handicapované. A to nepočítám předražené Pandury, letadla CASA — o dálnicích a všeobecné zkorumpovanosti naprosto všeho nemluvě.

Tak přestaňme svoji neschopnost nabídnout sociálně slabým práci a zbabělost našich úředníků a orgánů činných v trestním řízení, kteří by měli bránit případnému nedodržování pravidel platných pro všechny, skrývat za trapné a trestné podněcování k nenávisti a dohodněme se otevřeně: buď plynové pece pro všechny výše jmenované handicapované, sieg heil!, či pořádné, inteligentní sociální programy, spolu s bazálním pojetím solidarity civilizovaných lidí a skutečným bojem proti korupci.

    Diskuse