Kocáb vládě předloží koncepci romské integrace do roku 2013

Saša Uhlová

V pondělí 21. prosince se bude vláda na svém zasedání zabývat koncepcí romské integrace, která by měla napomoci zlepšení situace Romů v České republice.

Jedním z témat, jimiž se bude vláda premiéra Jana Fischera zabývat v pondělí na svém zasedání, bude vládní koncepce romské integrace na léta 2010 až 2013. Svým kolegům ji předloží ministr pro menšiny a lidská práva Michael Kocáb. Podle ní by se například měly vypracovat podmínky pro romské poradce na městských úřadech, jejichž funkce by měly být zřízeny v roce 2013. Právě za čtyři roky by na ně podle koncepce měl pamatovat i rozpočet.

„Koncepce úkoluje jednotlivá ministerstva, která se na začleňování Romů do společnosti mají podílet," řekla ředitelka kanceláře vládní rady pro záležitosti romské komunity Gabriela Hrabaňová; návrh zahrnuje i termíny plnění úkolů. Kromě Kocábova úřadu mají Romům pomáhat začlenit se do společnosti například ministerstva práce a sociálních věcí, školství, vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj.

Mnoho Romů v Česku žije ve výrazně horších podmínkách než většinová společnost. Podle tři roky staré analýzy společnosti GAC je v Česku asi 300 vyloučených lokalit; žije v nich na 80 000 lidí. Sociální vyloučení se přenáší z generace na generaci. Romské děti mají oproti ostatním jen poloviční šanci na úspěšné ukončení základní školy a ještě horší vyhlídky na získání kvalifikace a zaměstnání.

Podle analýzy životních podmínek Romů, kterou Kocáb vládě předložil v červenci, bývají Romové také často diskriminováni od zaměstnavatelů. Loňská studie Světové banky uvádí, že více než polovina českých Romů v produktivním věku nepracuje ani není v evidenci úřadů práce. Průměrná mzda těch Romů, kteří pracují, nepřesahuje dvaačtyřicet procent průměrné mzdy v české ekonomice. Na trhu práce jsou obvykle znevýhodněni právě nízkým vzděláním.

Romům ve vyloučených lokalitách pomáhá se začleněním do společnosti vládní Agentura pro sociální začleňování. Jejím prostřednictvím by v příštím roce mohly dvě desítky vybraných obcí a měst z fondů Evropské unie na projekty zaměřené na začlenění Romů získat celkem 750 milionů korun. Kocáb plánuje, že by se agentura měla změnit v úřad s celorepublikovou působností.

Agentura pro sociální začleňování ani ministerstvo nerozlišují ve svých tezích a prohlášeních mezi kategoriemi „Rom“ a „sociálně vyloučený jedinec“. Libovolná záměna těchto termínů v důsledku vytváří dojem, že sociální vyloučení je romské specifikum.

    Diskuse