Bytový fond podle NKÚ neplní úlohu, chybí koncepce bydlení

ČTK

Prezident NKÚ František Dohnal zveřejnil v úterý analýzu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení. Podle té fond namísto vratných půjček poskytoval především dotace a nemá už z čeho hospodařit. Další zdroj financování není jasný.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) nevytváří dlouhodobé zdroje financování bytové politiky a neplní tak jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. Svou koordinační roli v bytové politice neplnilo ani ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Vyplývá to z úterních výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

„Koncepce bytové politiky zpracovaná MMR obsahuje základní záměry a nástroje podpory bydlení, ne však konkrétní vymezení žádoucího stavu, kterého má být dosaženo," uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

„Ministerstvo dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace, nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných zdrojů," dodal. MMR podle něj nemělo ani oficiální údaje o výši podpor poskytovaných SFRB.

Fond bydlení podle výsledků kontroly vyčerpal peníze, které získal po roce 2000 z privatizace. Prostředky vynaložil hlavně na dotace, které měly ve fondu přednost před návratnými půjčkami. V rozporu s původním záměrem zřízení SFRB by podle kontrolního úřadu měly být dotace od roku 2011 plně hrazené z prostředků státního rozpočtu.

Fondové hospodaření obecně oceňuje dlouholetý předseda Sdružení nájemníků poslanec ČSSD Stanislav Křeček. V souvislosti s jeho nedávnou činností upozorňuje například na to, že prostřednictvím fondu jsou vypláceny i četné dotace z programu Zelená úsporám. „Výnosy z privatizací jsou ale u konce a další způsob jeho financování není jasný," uvedl Křeček Deníku Referendum.

Právě v této souvislosti ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV) nedávno oznámil svůj záměr SFRB zrušit. Poslanec Křeček vidí ovšem problém v tom, že žádná vláda léta není schopna předložit jasnou koncepci bytové politiky: „Chybí například i zákon o sociálním bydlení, nejasné je, co jsou vlastně startovací byty," doplnil Křeček.  

Pravidla pro poskytování podpor fondu byla podle NKÚ nepřehledná a často se měnila. „Ministerstvo ze stanovených pravidel poskytovalo časté výjimky a nevybíralo akce k podpoře dostatečně transparentně," sdělil NKÚ.

Podpory MMR a jemu podřízeného SFRB měly být podle kontrolorů původně doplňkové a mimo jiné motivační pro zvýšení dostupnosti bydlení pro určené skupiny společnosti. „V programech však nebyly stanoveny ukazatele, podle kterých by bylo možné hodnotit účinnost poskytovaných podpor a dopad na vymezené cílové skupiny, ale byly stanoveny pouze technické parametry, jako například počet postavených bytových jednotek," poznamenal Dohnal. MMR a fond bydlení prý nevytvořily mechanismus, který by jim umožnil zjistit, zda cílová skupina podpořené nájemní byty skutečně využívá.

Kontrola se uskutečnila od října 2009 do května 2010. Týkala se hlavně let 2006 až 2009.